Energipolitik

Näringsutskottets betänkande 2018/19:NU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juni 2019

Beslut

Forskningssatsningar bör ske inom alla relevanta energislag, inklusive kärnkraft (NU14)

Satsningar på forskning bör ske inom alla relevanta energislag inklusive kärnkraft, det tycker riksdagen som riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om det. Tillkännagivandet gjordes i samband med att riksdagen behandlade motioner från den allmänna motionstiden 2018 om energipolitik. Riksdagen röstade ja till reservation 16 och röstade nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 16 dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

28 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-05-16
Justering: 2019-05-28
Trycklov: 2019-05-29
Reservationer 24
Betänkande 2018/19:NU14

Alla beredningar i utskottet

2019-05-16, 2019-04-25

Nej till motioner om energipolitik (NU14)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 60 förslag i motioner om energipolitik, från den allmänna motionstiden 2018. Anledningen är bland annat att det finns pågående insatser och utredningar samt att vissa motioner omfattar energiöverenskommelsen. Motionerna handlar bland annat om energieffektivisering, kärnkraft och en översyn av subventioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-03
Debatt i kammaren: 2019-06-04
4

Beslut

Beslut: 2019-06-12
11 förslagspunkter, 5 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 juni 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Översyn av subventioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2764 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 9 och

2018/19:2924 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkandena 5 och 6.

Reservation 1 (SD, KD)
Reservation 2 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 62 0 0 8
SD 0 61 0 1
C 27 0 0 4
V 26 0 0 2
KD 0 19 0 3
L 0 0 17 2
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 217 80 17 35


2. Vissa övergripande frågor om energipolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:164 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 1,

2018/19:166 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 1,

2018/19:169 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 1,

2018/19:851 av Betty Malmberg (M) yrkande 1,

2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 25,

2018/19:2072 av Cecilie Tenfjord Toftby (M),

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 21,

2018/19:2764 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkandena 4 och 14,

2018/19:2820 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 17 och

2018/19:2924 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkande 4.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (C)
Reservation 5 (KD)
Reservation 6 (L)

3. Vissa frågor om förnybar energi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:169 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 2-4, 10 och 17,

2018/19:925 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 25 och 27,

2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkandena 10 och 13,

2018/19:2784 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 4 och

2018/19:2895 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 23.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 0 0 62 8
SD 0 0 61 1
C 0 27 0 4
V 26 0 0 2
KD 18 0 0 4
L 17 0 0 2
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 163 27 123 36


4. Vissa frågor om energieffektivisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:169 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 28,

2018/19:333 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1,

2018/19:2438 av Ola Johansson (C) yrkande 4,

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 54 och

2018/19:2924 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkande 10.

Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (KD)
Reservation 12 (L)

5. Kärnkraftens betydelse för klimatet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:851 av Betty Malmberg (M) yrkande 2 i denna del och

2018/19:2924 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkande 8.

Reservation 13 (SD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (SD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 62 0 0 8
SD 0 61 0 1
C 27 0 0 4
V 26 0 0 2
KD 19 0 0 3
L 0 17 0 2
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 236 78 0 35


6. Samarbete med andra länder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2764 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 14 (SD, KD)

7. Övrigt om kärnkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:169 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 5 i denna del och 9 samt

2018/19:2048 av Jörgen Warborn m.fl. (M).

Reservation 15 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 62 0 0 8
SD 0 61 0 1
C 27 0 0 4
V 26 0 0 2
KD 19 0 0 3
L 17 0 0 2
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 253 61 0 35


8. Forskning om kärnkraft

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:169 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 5 i denna del,

2018/19:851 av Betty Malmberg (M) yrkande 2 i denna del,

2018/19:2764 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 7 i denna del och

2018/19:2784 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 1 i denna del.

Reservation 16 (M, SD, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (M, SD, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 0 62 0 8
SD 0 61 0 1
C 27 0 0 4
V 26 0 0 2
KD 0 19 0 3
L 0 17 0 2
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 155 159 0 35


9. Övrigt om energiforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:169 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 18,

2018/19:2764 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 7 i denna del,

2018/19:2784 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 1 i denna del och

2018/19:2820 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 23.

Reservation 17 (M)
Reservation 18 (SD)
Reservation 19 (KD)

10. Vissa gas- och värmefrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:169 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 19, 23, 24 och 29,

2018/19:1210 av Lars Beckman (M),

2018/19:1284 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 7,

2018/19:1339 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S),

2018/19:1939 av Jan R Andersson (M),

2018/19:2764 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 8,

2018/19:2784 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 9 och

2018/19:2891 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 13.

Reservation 20 (M)
Reservation 21 (SD)
Reservation 22 (KD)

11. Vissa övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:169 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 25 och 26,

2018/19:844 av Isak From och Emilia Töyrä (båda S) yrkande 2,

2018/19:956 av Pia Nilsson och Olle Thorell (båda S),

2018/19:1028 av Olle Thorell och Pia Nilsson (båda S),

2018/19:1236 av Katarina Brännström (M),

2018/19:1791 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) och

2018/19:2784 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 23 (M)
Reservation 24 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 0 62 0 8
SD 0 0 61 1
C 27 0 0 4
V 26 0 0 2
KD 19 0 0 3
L 17 0 0 2
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 191 62 61 35