Enklare avbetalningsköp m.m.

Civilutskottets bet 2011/12:CU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 februari 2012

Beslut

Enklare regler för köp på avbetalning (CU8)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om enklare regler för köp på avbetalning. Enligt dagens bestämmelser ska köparen och säljaren upprätta ett dokument med vissa uppgifter för att säljaren ska kunna ta tillbaka varan om betalningen uteblir. Dokumentet ska vara på papper och skrivas under av båda parterna. Med de nya reglerna ska dokumentet kunna upprättas elektroniskt och signeras av köparen med en elektronisk signatur.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om ändringar i distans- och hemförsäljningslagen. Ändringarna är en anpassning till EU-regler. De gäller hur avräkningen ska göras mellan en företagare och en konsument när konsumenten ångrar ett distansavtal om en finansiell tjänst.

Lagändringarna börjar att gälla den 1 mars 2012.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-12-15
Justering: 2012-01-19
Betänkande publicerat: 2012-01-24
Trycklov: 2012-01-24
Reservationer 1
bet 2011/12:CU8

Enklare regler för köp på avbetalning (CU8)

Regeringen har föreslagit enklare regler för köp på avbetalning. Enligt dagens bestämmelser ska köparen och säljaren upprätta ett dokument med vissa uppgifter för att säljaren ska kunna ta tillbaka varan om betalningen uteblir. Dokumentet ska vara på papper och skrivas under av båda parterna. Regeringen föreslår nu att dokumentet även ska kunna upprättas elektroniskt och signeras av köparen med en elektronisk signatur.

Regeringen föreslår också ändringar i distans- och hemförsäljningslagen. Ändringarna är en anpassning till EU-regler. De gäller hur avräkningen ska göras mellan en företagare och en konsument när konsumenten ångrar ett distansavtal om en finansiell tjänst.

Lagändringarna är tänkta att börja gälla den 1 mars 2012. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens lagförslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-02-01
4

Beslut

Beslut: 2012-02-01
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 1 februari 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Enklare avbetalningsköp m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.,
2. lag om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59),
3. lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:28 punkterna 1-3 och avslår motion 2011/12:C5.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S104008
M102005
MP22003
FP24000
C17006
SD01900
V17002
KD18001
-0001
Totalt30419026

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag