Ersättningar och bidrag till konstnärer

Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 1999

Beslut

Fler konstnärsorganisationer bör nominera till Konstnärsnämnden (KrU9)

Det inte är tillfredsställande att styrelserna för Konstnärsnämnden och Sveriges bildkonstnärsfond utses efter nominering endast från ett visst antal konstnärsorganisationer. Det finns även andra organisationer som representerar konstnärer och konstnärsgrupper. Riksdagen gav därför, med anledning av motionsförslag (mp), regeringen i uppdrag att se över hur kretsen av konstnärsorganisationer som har nomineringsrätt kan utvidgas.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-03-23
Justering: 1999-04-13
Betänkande 1998/99:KrU9

Fler konstnärsorganisationer bör nominera till Konstnärsnämnden (KrU9)

Det inte är tillfredsställande att styrelserna för Konstnärsnämnden och Sveriges bildkonstnärsfond utses efter nominering endast från ett visst antal konstnärsorganisationer. Det finns även andra organisationer som representerar konstnärer och konstnärsgrupper. Kulturutskottet föreslår därför, med anledning av motionsförslag (mp), att riksdagen ger regeringen i uppdrag att se över hur kretsen av konstnärsorganisationer som har nomineringsrätt kan utvidgas.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-04-28
4

Beslut

Beslut: 1999-04-29

Protokoll med beslut