Ersättningsbeloppet i insättningsgarantin och vissa andra frågor

Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU38

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 2020

Beslut

Ersättningsbeloppet i insättningsgarantin ska bestämmas i föreskrifter (FiU38)

Insättningsgarantin innebär att privatpersoner och företag får ersättning av staten om den bank eller institut där de har sina pengar går i konkurs.

Regeringen har föreslagit att det högsta ersättningsbeloppet i insättningsgarantin också i fortsättningen ska uttryckas i svenska kronor, men att beloppet ska bestämmas i föreskrifter på en lägre nivå än i en lag. Det gör att Riksgäldskontoret kan anpassa det högsta ersättningsbeloppet till motsvarande belopp i EU:s insättningsgarantidirektiv, som är 100 000 euro, på grund av den omräkning som ska göras åtminstone vart femte år. Beslut från Finansinspektionen om när rätt till ersättning inträder ska meddelas inom fem arbetsdagar från det att en insättning inte längre går att komma åt.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De nya reglerna börjar gälla den 1 maj 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-03-12
Justering: 2020-03-18
Trycklov: 2020-03-19
Betänkande 2019/20:FiU38

Alla beredningar i utskottet

2020-03-12, 2020-03-03

Ersättningsbeloppet i insättningsgarantin ska bestämmas i föreskrifter (FiU38)

Insättningsgarantin innebär att privatpersoner och företag får ersättning av staten om den bank eller institut där de har sina pengar går i konkurs.

Regeringen har föreslagit att det högsta ersättningsbeloppet i insättningsgarantin också i fortsättningen ska uttryckas i svenska kronor, men att beloppet ska bestämmas i föreskrifter på en lägre nivå än i en lag. Det gör att Riksgäldskontoret kan anpassa det högsta ersättningsbeloppet till motsvarande belopp i EU:s insättningsgarantidirektiv, som är 100 000 euro, på grund av den omräkning som ska göras åtminstone vart femte år. Beslut från Finansinspektionen om när rätt till ersättning inträder ska meddelas inom fem arbetsdagar från det att en insättning inte längre går att komma åt.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. De nya reglerna ska börja gälla den 1 maj 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-24
Debatt i kammaren: 2020-03-25
4

Beslut

Beslut: 2020-03-25
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ersättningsbeloppet i insättningsgarantin och vissa andra frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:80.