Ersättningsrätt och insolvensrätt

Civilutskottets bet 2017/18:CU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 mars 2018

Beslut

Nej till motioner om ersättningsrätt och insolvensrätt (CU17)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2017/18 om ersättningsrätt och insolvensrätt. Anledningen till det är bland annat att det redan pågår arbete inom flera av de områden som motionerna handlar om. Motionerna handlar bland annat om fordonsrelaterade skulder och fordonsmålvakter, skärpt kontroll vid konkursansökan, beräkning av förbehållsbeloppet vid löneutmätning samt undantag från utmätning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

39 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-02-27
Justering: 2018-03-20
Trycklov: 2018-03-21
Reservationer 4
bet 2017/18:CU17

Nej till motioner om ersättningsrätt och insolvensrätt (CU17)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2017/18 om ersättningsrätt och insolvensrätt. Anledningen till det är bland annat att det redan pågår arbete inom flera av de områden som motionerna handlar om. Motionerna handlar bland annat om fordonsrelaterade skulder och fordonsmålvakter, skärpt kontroll vid konkursansökan, beräkning av förbehållsbeloppet vid löneutmätning samt undantag från utmätning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-26
Debatt i kammaren: 2018-03-27
4

Beslut

Beslut: 2018-03-28
9 förslagspunkter, 7 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 mars 2018

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Fullvärdesförsäkringsvillkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1563 av Johnny Skalin (SD) och

2017/18:3540 av Johnny Skalin (SD).

2. Skadeståndsansvar vid radiologiska olyckor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2416 av Lise Nordin och Stina Bergström (båda MP) yrkandena 1 och 2.

3. Trafikskadeersättning vid rattfylleri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2746 av Karin Svensson Smith (MP) yrkande 11.

4. Fordonsrelaterade skulder och fordonsmålvakter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:121 av Allan Widman (L),

2017/18:852 av Roger Haddad (L),

2017/18:1085 av Niklas Karlsson (S),

2017/18:1102 av Hans Hoff (S),

2017/18:1170 av Lotta Finstorp (M),

2017/18:1200 av Johan Hultberg (M),

2017/18:1310 av Mikael Oscarsson (KD) yrkandena 1 och 6,

2017/18:1649 av Anders Hansson (M),

2017/18:2347 av Boriana Åberg (M),

2017/18:2873 av Rickard Nordin (C) yrkandena 1-3,

2017/18:3474 av Johan Hedin och Anders Åkesson (båda C) yrkande 6 och

2017/18:3582 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkandena 13-15.

Reservation 1 (M, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 77 0 6
SD 36 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 20 0 0 1
L 0 15 0 4
KD 15 0 0 1
- 2 0 0 3
Totalt 215 92 0 42


5. Skärpt kontroll vid konkursansökan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:7 av Caroline Szyber (KD),

2017/18:269 av Staffan Danielsson (C),

2017/18:1922 av Gunilla Nordgren (M),

2017/18:3579 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 18 och

2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 57.

Reservation 2 (L, KD)

6. Distansutmätning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3035 av Maria Malmer Stenergard (M).

7. Beräkning av förbehållsbeloppet vid löneutmätning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3836 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 50.

Reservation 3 (KD)

8. Undantag från utmätning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3556 av Kent Ekeroth (SD).

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 76 0 0 7
SD 0 36 0 9
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 20 0 0 1
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 0 2 0 3
Totalt 267 38 0 44


9. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:984 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) yrkande 5,

2017/18:1499 av Per-Ingvar Johnsson (C),

2017/18:2009 av Anders Hansson (M),

2017/18:2565 av Lotta Olsson (M),

2017/18:2566 av Lotta Olsson (M),

2017/18:2669 av Anders Österberg (S),

2017/18:3077 av Cecilia Magnusson (M),

2017/18:3086 av Cecilia Magnusson (M),

2017/18:3212 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 5,

2017/18:3213 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkandena 4, 12-16, 19 och 21,

2017/18:3340 av Caroline Szyber (KD),

2017/18:3344 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 3,

2017/18:3416 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 8,

2017/18:3579 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 9,

2017/18:3598 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) yrkandena 14-16,

2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkandena 55, 56 och 61-63 samt

2017/18:3756 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 10-12.