Ersättningsrätt

Civilutskottets betänkande 2011/12:CU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 april 2012

Beslut

Nej till motioner om ersättningsrättsliga frågor (CU18)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2011 om ersättningsrättsliga frågor. Motionerna handlar bland annat om barnförsäkringar, information vid försäkringsfall, handläggning av trafikskadeärenden, solidariskt skadeståndsansvar och ideellt skadestånd. Riksdagen hänvisar till pågående arbete och tidigare ställningstaganden i de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-03-13
Justering: 2012-04-19
Betänkande publicerat: 2012-04-19
Trycklov: 2012-04-19
Reservationer 2
Betänkande 2011/12:CU18

Alla beredningar i utskottet

2012-03-13

Nej till motioner om ersättningsrättsliga frågor (CU18)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2011 om ersättningsrättsliga frågor. Motionerna handlar bland annat om barnförsäkringar, information vid försäkringsfall, handläggning av trafikskadeärenden, solidariskt skadeståndsansvar och ideellt skadestånd. Utskottet hänvisar till pågående arbete och tidigare ställningstaganden i de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-04-26
4

Beslut

Beslut: 2012-04-26
7 förslagspunkter, 5 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 26 april 2012

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Trafikförsäkringsavgift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:C353 av Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin (båda M).

2. Barnförsäkringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:C366 av Catharina Bråkenhielm (S).

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S090022
M940013
MP02302
FP140010
C17006
SD19000
V01504
KD19000
-0001
Totalt163128058

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Information vid försäkringsfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:C204.

4. Handläggning av trafikskadeärenden m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:C201 yrkandena 1 och 2, 2011/12:C375 och 2011/12:So629.

Reservation 2 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S900022
M940013
MP02302
FP140010
C17006
SD19000
V15004
KD19000
-0001
Totalt26823058

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Solidariskt skadeståndsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju276 yrkande 2.

6. Ideellt skadestånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:C390 yrkandena 1 och 3.

7. Ersättning för inkomstförlust

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:C265 och 2011/12:C376.