Ersättningsrätt

Civilutskottets betänkande 2013/14:CU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 januari 2014

Beslut

Nej till motioner om ersättningsrätt (CU14)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om ersättningsrättsliga frågor. Motionerna handlar om obligatorisk hemförsäkring, möjligheten att teckna personförsäkring, flytträtt för skadeförsäkringar och information vid försäkringsfall. Andra motioner handlar om trafikförsäkringsavgift, handläggning av bland annat trafikskadeärenden, ideellt skadestånd och skadeståndsansvar vid radiologiska olyckor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-12-05
Justering: 2014-01-16
Betänkande publicerat: 2014-01-20
Trycklov: 2014-01-20
Reservationer 3
Betänkande 2013/14:CU14

Alla beredningar i utskottet

2013-12-05, 2013-12-03

Nej till motioner om ersättningsrätt (CU14)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om ersättningsrättsliga frågor. Motionerna handlar om obligatorisk hemförsäkring, möjligheten att teckna personförsäkring, flytträtt för skadeförsäkringar och information vid försäkringsfall. Andra motioner handlar om trafikförsäkringsavgift, handläggning av bland annat trafikskadeärenden, ideellt skadestånd och skadeståndsansvar vid radiologiska olyckor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-01-29
4

Beslut

Beslut: 2014-01-29
8 förslagspunkter, 5 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 29 januari 2014

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Obligatorisk hemförsäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:C299.

2. Möjligheten att teckna personförsäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:C436.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S098014
M970010
MP02203
FP18006
C18005
SD19001
V01504
KD18001
Totalt170135044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Flytträtt för skadeförsäkringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:C449 av Anders Sellström (KD).

4. Information vid försäkringsfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:C340.

5. Trafikförsäkringsavgift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:C264.

6. Handläggning av trafikskadeärenden m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:C203 yrkandena 1-3, 2013/14:C358, 2013/14:C394 och 2013/14:C397.

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S098014
M98009
MP02203
FP18006
C18005
SD19001
V01504
KD18001
Totalt171135043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Ideellt skadestånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:C367 yrkande 1.

8. Skadeståndsansvar vid radiologiska olyckor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:N334 yrkandena 2 och 3 samt 2013/14:N425 yrkande 28.

Reservation 3 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S098014
M98009
MP02203
FP18006
C18005
SD19001
V01504
KD18001
Totalt171135043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag