Etisk bedömning av nya metoder i vården

Socialutskottets betänkande 2009/10:SoU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 mars 2010

Beslut

Vårdgivare ska ha ansvar för etisk bedömning av nya metoder i vården (SoU8)

Nya diagnos- och behandlingsmetoder inom hälso- och sjukvården kan påverka patientens människovärde och integritet. Dessa metoder ska därför granskas ur individ- och samhällsetiska aspekter innan de börjar användas. Vårdgivarna har ansvar för en sådan granskning sker. En ny paragraf kommer därför att införas i hälso- och sjukvårdslagen. Ändringen av hälso- och sjukvårdslagen träder i kraft den 1 juli 2010.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Vårdgivare ska ha ansvar för etisk bedömning av nya metoder i vården (SoU8)

Nya diagnos- och behandlingsmetoder inom hälso- och sjukvården kan påverka patientens människovärde och integritet. Dessa metoder ska därför granskas ur individ- och samhällsetiska aspekter innan de börjar användas. Vårdgivarna har ansvar för en sådan granskning sker. En ny paragraf kommer därför att införas i hälso- och sjukvårdslagen.

Ändringen av hälso- och sjukvårdslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.