Ett ändamålsenligt minoritetsskydd i aktiebolag och ekonomiska föreningar

Civilutskottets bet 2020/21:CU3

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 13 oktober 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-10-22
Justering: 2020-11-05
Trycklov: 2020-11-09
bet 2020/21:CU3

Alla beredningar i utskottet

2020-10-22, 2020-10-13
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer