Ett ändrat prishöjningstak för frimärkta brev

Trafikutskottets betänkande 2018/19:TU19

Planerat beslutsdatum: 18 juni 2019

Nästa händelse: Beredning 28 maj 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-05-28
Justering: 2019-06-04
Betänkande 2018/19:TU19
3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-13
Debatt i kammaren: 2019-06-14
4

Beslut

Beslut: 2019-06-18