Ett års förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd

Näringsutskottets betänkande 2021/22:NU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 maj 2022

Beslut

Giltighetstiden för undersökningstillstånd förlängs ett år (NU25)

Ett undersökningstillstånd ger ensamrätt att kartlägga berggrundens egenskaper inom ett visst område. Regeringen föreslår att minerallagen ändras så att tiden för undersökningstillstånd som var giltiga den 1 juli 2020 och som fortfarande är giltiga den 9 juni 2022 ska förlängas med ett år.

Syftet är att underlätta för prospekteringsbolagen och gruvindustrin som riskerar att drabbas hårt av coronapandemin.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Lagändringarna ska börja gälla den 10 juni 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-04-21, 2022-04-26

Giltighetstiden för undersökningstillstånd förlängs ett år (NU25)

Ett undersökningstillstånd ger ensamrätt att kartlägga berggrundens egenskaper inom ett visst område. Regeringen föreslår att minerallagen ändras så att tiden för undersökningstillstånd som var giltiga den 1 juli 2020 och som fortfarande är giltiga den 9 juni 2022 ska förlängas med ett år.

Syftet är att underlätta för prospekteringsbolagen och gruvindustrin som riskerar att drabbas hårt av coronapandemin.

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Lagändringarna ska börja gälla den 10 juni 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.