Ett effektivare informationsutbyte mellan polis och socialtjänst vid samverkan mot terrorism

Justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU35

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 juni 2020

Beslut

Effektivare informationsutbyte mellan polis och socialtjänst vid samverkan mot terrorism (JuU35)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om lagändringar som innebär att polisen och socialtjänsten får förenklade och utökade möjligheter att lämna ut uppgifter till varandra med syfte att förebygga terrorism. Det handlar om informationsutbyte vid misstankar om att terroristbrottslighet begåtts men också för att förebygga sådan brottslighet.

Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2020-05-14, 2020-05-28

Regeringen föreslår effektivare informationsutbyte mellan polis och socialtjänst vid samverkan mot terrorism (JuU35)

Regeringen föreslår lagändringar som innebär att polisen och socialtjänsten ska få förenklade och utökade möjligheter att lämna ut uppgifter till varandra i syfte att förebygga terrorism. Det handlar om informationsutbyte vid misstankar om att terroristbrottslighet förekommit men också för att förebygga sådan brottslighet.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.
Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 augusti 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.