Ett förenklat upphandlingsregelverk

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU14

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 17 november 2021

Nästa händelse: Beredning 28 oktober 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-10-28, 2021-10-14