Ett likviditetsverktyg för fonder

Finansutskottets betänkande 2022/23:FiU37

Planerat beslutsdatum: 26 april 2023

Nästa händelse: Beredning 30 mars 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2023-03-30, 2023-04-18