Ett lyft för forskning och innovation

Utbildningsutskottets bet 2008/09:UbU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 januari 2009

Beslut

Forsknings- och innovationspolitikens inriktning (UbU4)

Regeringen har redovisat sin bedömning om forsknings- och innovationspolitikens inriktning under perioden 2009-2012. Riksdagen hade inga invändningar. För att samordna och utveckla statens ägarintressen i industriforskningsinstitut fick regeringen möjlighet att bilda ett nytt holdingbolag genom ombildning av Ireco Holding AB. Regeringen fick också möjlighet att integrera det enskilt största institutet, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, i den nya institutsstrukturen. I högskolelagen står det att högskolan ska samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet. Lagen ändras så att högskolan får till uppgift att också verka för att resultaten av forskningen vid högskolan kommer till nytta. Regeringen redovisar också hur de pengar till universitetsforskning för 2009 som riksdagen tidigare har beslutat om ska fördelas (se 2008/09:UbU1). Anslagen till forskning och utveckling höjs för 2009 med 2,4 miljarder kronor. Fördelningen innebär bland annat följande: Anslagen till universitet och högskolor för forskning och forskarutbildning höjs med 700 miljoner kronor 2009. Strategiska satsningar inom medicin, teknik och klimat blir ett nytt inslag i systemet för forskningsfinansiering. Dessa satsningar får 500 miljoner kronor under 2009. Anslagen till forskningsråden och Verket för innovationssystem höjs med 375 miljoner kronor 2009.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

72 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-11-27
Justering: 2009-01-15
Betänkande publicerat: 2009-01-16
Trycklov: 2009-01-16
Reservationer 44
bet 2008/09:UbU4

Forsknings- och innovationspolitikens inriktning (UbU4)

Regeringen har redovisat sin bedömning om forsknings- och innovationspolitikens inriktning under perioden 2009-2012. Utbildningsutskottet har inga invändningar. För att samordna och utveckla statens ägarintressen i industriforskningsinstitut får regeringen möjlighet att bilda ett nytt holdingbolag genom ombildning av Ireco Holding AB. Regeringen får också möjlighet att integrera det enskilt största institutet, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, i den nya institutsstrukturen. I högskolelagen står det att högskolan ska samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet. Lagen ändras så att högskolan får till uppgift att också verka för att resultaten av forskningen vid högskolan kommer till nytta. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Regeringen redovisar också hur de pengar till universitetsforskning för 2009 som riksdagen tidigare har beslutat om ska fördelas (se 2008/09:UbU1). Anslagen till forskning och utveckling höjs för 2009 med 2,4 miljarder kronor. Fördelningen innebär bland annat följande:

  • Anslagen till universitet och högskolor för forskning och forskarutbildning höjs med 700 miljoner kronor 2009.
  • Strategiska satsningar inom medicin, teknik och klimat blir ett nytt inslag i systemet för forskningsfinansiering. Dessa satsningar får 500 miljoner kronor under 2009.
  • Anslagen till forskningsråden och Verket för innovationssystem höjs med 375 miljoner kronor 2009.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-01-28
4

Beslut

Beslut: 2009-01-28
36 förslagspunkter, 32 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 januari 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Forskningspolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi270 yrkande 68, 2008/09:Ub6 yrkandena 1-3, 2008/09:Ub591 yrkande 6 och 2008/09:N435 yrkande 20.

Reservation 1 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0103027
m800017
c23006
fp170011
kd20004
v10174
mp15004
Totalt1561031773

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Forskningspolitiskt råd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub5 yrkande 23 och 2008/09:Ub231.

Reservation 2 (v)

3. Vikten av konkurrens vid tilldelning av forskningsresurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub6 yrkande 4.

Reservation 3 (s, v)

4. Vikten av forskning i hela landet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub6 yrkande 5.

Reservation 4 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0103027
m810016
c24005
fp170011
kd20004
v01804
mp01504
Totalt142136071

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Jämställdhet som indikator vid tilldelning av forskningsresurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub6 yrkande 19.

Reservation 5 (s, v)

6. Utvärdering av det nya systemet för tilldelning av forskningsresurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub8 yrkande 3.

Reservation 6 (s, v, mp)

7. Utredning om ytterligare kriterier vid tilldelning av forskningsresurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub5 yrkande 3.

Reservation 7 (v)

8. Övriga förslag om modellen för tilldelning av forskningsresurser till universitet och högskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub5 yrkandena 2 och 4 samt 2008/09:Ub8 yrkandena 1 och 2.

Reservation 8 (v)
Reservation 9 (mp)

9. Avräkning av anslag till forskning och forskarutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om avräkning av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:50 punkt 4.

10. Nya resurser till vissa universitet och högskolor för forskning och forskarutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub1 yrkande 2, 2008/09:Ub2, 2008/09:Ub4 yrkande 1, 2008/09:Ub6 yrkande 6, 2008/09:Ub324, 2008/09:Ub396, 2008/09:Ub486, 2008/09:Ub488, 2008/09:Ub529 och 2008/09:Ub558.

Reservation 10 (s)

11. Resurser till Södertörns högskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub1 yrkande 1, 2008/09:Ub5 yrkande 1 och 2008/09:Ub6 yrkande 7.

Reservation 11 (s, v, mp)

12. Universitetsstatus och examensrättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub5 yrkande 5, 2008/09:Ub365 yrkandena 1 och 2, 2008/09:Ub431, 2008/09:Ub466, 2008/09:Ub481, 2008/09:Ub519, 2008/09:Ub542 yrkande 1 och 2008/09:Ub594 yrkande 4.

Reservation 12 (s)
Reservation 13 (v)

13. Detaljstyrning av strategiska forskningsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub5 yrkande 6, 2008/09:Ub6 yrkande 9 och 2008/09:Ub8 yrkande 4.

Reservation 14 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0103027
m810016
c24005
fp170011
kd20004
v01804
mp01504
Totalt142136071

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Strategiska forskningsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub5 yrkande 8, 2008/09:Ub6 yrkandena 9 i denna del och 16, 2008/09:Ub7 yrkande 1, 2008/09:Ub8 yrkandena 5-7, 2008/09:Ub472 och 2008/09:MJ474.

Reservation 15 (s)
Reservation 16 (mp)
Reservation 17 (v)

15. Ändring i högskolelagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i högskolelagen (1992:1434).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:50 punkt 1 och avslår motion 2008/09:Ub5 yrkande 21.

Reservation 18 (v)

16. Forskningsprogrammet Forska och väx

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub8 yrkande 11.

Reservation 19 (s, v, mp)

17. Holdingbolagen vid universitet och högskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub6 yrkandena 11 och 12.

Reservation 20 (s)

18. Övriga förslag om nyttiggörande och kommersialisering av forskningsresultat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub4 yrkande 2, 2008/09:Ub5 yrkandena 22, 24 och 25, 2008/09:Ub6 yrkandena 10 och 15, 2008/09:Ub7 yrkande 4, 2008/09:Ub8 yrkande 8, 2008/09:Ub371 yrkande 3, 2008/09:Ub404 och 2008/09:Ub527.

Reservation 21 (s)
Reservation 22 (v)
Reservation 23 (mp)

19. Industriforskningsinstituten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
1) bemyndigar regeringen att genom ombildning av Ireco Holding AB bilda ett nytt holdingbolag vars syfte inte ska vara att bereda vinst åt aktieägaren,
2) bemyndigar regeringen att avyttra statens aktier i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB och att vid sådan avyttring a) som likvid, utöver kontanter, motta aktier eller andra former av tillgångar, b) avyttra de tillgångar som staten får som likvid vid en försäljning, om andra tillgångar än kontanter erhålls, och c) vidta de åtgärder i övrigt som krävs för att genomföra transaktionen, inkluderande nyemission av aktier i Ireco Holding AB eller det nya holdingbolaget,
3) godkänner ändring av bolagsordning för SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:50 punkterna 2, 3 och 5.

20. Fördelningen av medel till ämnesråden inom Vetenskapsrådet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub8 yrkande 9.

Reservation 24 (mp)

21. Utbildningsvetenskapliga kommittén

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub5 yrkandena 14 och 16-18, 2008/09:Ub6 yrkande 17 och 2008/09:Ub8 yrkande 10.

Reservation 25 (s, mp)
Reservation 26 (v)

22. Övriga förslag om organisationen för forskningsfinansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub7 yrkandena 2 och 3, 2008/09:Ub203 och 2008/09:Ub285 yrkandena 1-4.

23. Strukturfrågor inom medicinsk forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:So524 yrkande 4, 2008/09:Ub5 yrkande 7, 2008/09:Ub6 yrkande 13, 2008/09:Ub445 och 2008/09:Ub528.

Reservation 27 (s, v, mp)

24. Infrastruktur för forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub5 yrkande 11, 2008/09:Ub6 yrkande 18, 2008/09:Ub457 yrkandena 1 och 2 samt 2008/09:Ub566 yrkandena 1 och 2.

Reservation 28 (s)
Reservation 29 (v)

25. Internationellt forskningssamarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub3, 2008/09:Ub6 yrkande 20, 2008/09:Ub340, 2008/09:Ub349 yrkandena 1 och 2, 2008/09:Ub530 och 2008/09:Ub584.

Reservation 30 (s)

26. Högskolans forskare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub6 yrkande 8 och 2008/09:Ub384 yrkande 1.

Reservation 31 (s)

27. Forskarutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub369 yrkande 1, 2008/09:Ub384 yrkande 2 och 2008/09:Ub567.

Reservation 32 (s)

28. Arbetslivsforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub5 yrkande 12, 2008/09:Ub6 yrkande 14, 2008/09:Ub8 yrkandena 13 och 14 samt 2008/09:Ub411.

Reservation 33 (s)
Reservation 34 (v)
Reservation 35 (mp)

29. Utbildningsvetenskaplig forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub5 yrkandena 15 och 19, 2008/09:Ub251, 2008/09:Ub467 yrkande 3, 2008/09:Ub589 yrkande 13, 2008/09:Ub598 yrkande 10 och 2008/09:Ub599 yrkande 9.

Reservation 36 (s)
Reservation 37 (v)

30. Årlig sammanställning av pedagogisk forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub495.

Reservation 38 (s, v, mp)

31. Genusforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub5 yrkandena 9 och 10 samt 2008/09:Ub8 yrkande 12.

Reservation 39 (v)
Reservation 40 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 39 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s809428
m810016
c24005
fp170011
kd20004
v01804
mp00154
Totalt1501810972

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

32. Forskning inom socialrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub5 yrkande 13.

Reservation 41 (v)

33. Forskning och utvecklingsarbete om barn- och ungdomsteater

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub5 yrkande 20.

Reservation 42 (v)

34. Transportforskning vid Vinnova

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:A395 yrkande 26.

Reservation 43 (mp)

35. Alkoholforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:So516 yrkande 8.

Reservation 44 (s, v, mp)

36. Forskning inom vissa övriga områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So206 yrkande 1, 2008/09:Fi218 yrkande 2, 2008/09:Ju430 yrkande 1, 2008/09:Ju470 yrkande 1, 2008/09:C240 yrkande 9, 2008/09:So225 yrkande 2, 2008/09:So341, 2008/09:So385 yrkande 2, 2008/09:So404 yrkande 1, 2008/09:So432, 2008/09:So497 yrkande 5, 2008/09:So569 yrkande 1, 2008/09:Ub288, 2008/09:Ub418, 2008/09:Ub430, 2008/09:Ub442, 2008/09:Ub446, 2008/09:Ub479 och 2008/09:Ub492 yrkandena 1 och 2.