Ett mer likvärdigt skolval

Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU33

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2022

Beslut

Nej till merparten av regeringens förslag om skolval (UbU33)

Riksdagen sa nej till merparten av regeringens förslag om ett mer likvärdigt skolval. Förslaget innebär bland annat förändringar i urvalsgrunder för förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Exempelvis ska kötid inte få användas som urvalsgrund enligt förslaget. Regeringen föreslår också att huvudmän för skolorna aktivt ska verka för en allsidig social sammansättning av elever.

Riksdagen menar att regeringens förslag har stora brister. Bland annat är det otydligt för huvudmän och rektorer och skulle begränsa föräldrars möjlighet att välja skola.

Dock sa riksdagen ja till den del av regeringens förslag som handlar om urvalsgrunden i resursskolor. Förslaget innebär att om det inte finns plats för alla sökande till kommunala resursskolor med förskoleklass eller fristående resursskolor med förskoleklass, grundskola och grundsärskola ska de elever prioriteras som har störst behov av det särskilda stöd som resursskolan erbjuder.

Riksdagen riktade också en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att återkomma med ett nytt förslag om ett utvecklat skolval.

Utskottets förslag till beslut: Delvis avslag på propositionen och delvis bifall till motionerna 2021/22:4562 yrkande 1, 2021/22:4567 yrkande 1, 2021/22:4581 yrkande 1, 2021/22:4602 yrkande 1 och 2021/22:4614 yrkande 1. Delvis bifall till motionerna 2021/22:4562 yrkande 2, 2021/22:4581 yrkande 2, 2021/22:4602 yrkande 2 och 2021/22:4614 yrkande 2 med tillkännagivande till regeringen om ett nytt förslag om ett utvecklat skolval. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-04-26, 2022-05-05, 2022-05-10

Nej till merparten av regeringens förslag om skolval (UbU33)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till merparten av regeringens förslag om ett mer likvärdigt skolval. Förslaget innebär bland annat förändringar i urvalsgrunder för förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Exempelvis ska kötid inte få användas som urvalsgrund enligt förslaget. Regeringen föreslår också att huvudmän för skolorna aktivt ska verka för en allsidig social sammansättning av elever.

Utskottet menar att regeringens förslag har stora brister. Bland annat är det otydligt för huvudmän och rektorer och skulle begränsa föräldrar möjlighet att välja skola.

Dock föreslår utskottet att riksdagen ska säga ja till den del av regeringens förslag som handlar om urvalsgrunden i resursskolor. Förslaget innebär att om det inte finns plats för alla sökande till kommunala resursskolor med förskoleklass eller fristående resursskolor med förskoleklass, grundskola och grundsärskola ska de elever prioriteras som har störst behov av det särskilda stöd som resursskolan erbjuder.

Utskottet föreslår också att riksdagen ska rikta en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att återkomma med ett nytt förslag om ett utvecklat skolval.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.