Ett reformerat bilstöd

Socialutskottets bet 2016/17:SoU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 november 2016

Beslut

Bidrag för att köpa bil ska förändras (SoU3)

Bilstödet, som en del människor med funktionsnedsättning kan söka, ska reformeras. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förändringen innebär bland annat att grundbidraget för inköp av bil halveras till 30 000 kronor. Samtidigt utökas antalet personer som kan söka stöd genom att gränsen höjs för hur mycket man får tjäna för att få bidraget. Det införs också ett nytt tilläggsbidrag för inköp av bil.

Reglerna börjar gälla den 1 januari 2017.

Riksdagen sa samtidigt nej till motionsförslag om bland annat mobilitetsstöd, höjt grundavdrag och höjda åldersgränser.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-10-27
Justering: 2016-11-10
Trycklov: 2016-11-11
Reservationer 4
bet 2016/17:SoU3

Bidrag för att köpa bil ska förändras (SoU3)

Bilstödet, som en del människor med funktionsnedsättning kan söka, ska reformeras. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Förändringen innebär bland annat att grundbidraget för inköp av bil halveras till 30 000 kronor. Samtidigt utökas antalet personer som kan söka stöd genom att gränsen höjs för hur mycket man får tjäna för att få bidraget. Det införs också ett nytt tilläggsbidrag för inköp av bil.

Reglerna föreslås börja gälla den 1 januari 2017.

Socialutskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till motionsförslag om bland annat mobilitetsstöd, höjt grundavdrag och höjda åldersgränser.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-11-15
Debatt i kammaren: 2016-11-16
4

Beslut

Beslut: 2016-11-16
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 november 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ett reformerat bilstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:4 och avslår motion

2016/17:3499 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 1 0 6
M 77 0 0 7
SD 0 39 0 9
MP 21 0 0 4
C 21 0 0 1
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 273 40 0 36


2. Ytterligare ändringar i lagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3499 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3,

2016/17:3500 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkandena 1-5 och

2016/17:3501 av Anders W Jonsson och Emma Henriksson (C, KD).

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C, KD)
Reservation 4 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 107 0 0 6
M 77 0 0 7
SD 0 39 0 9
MP 21 0 0 4
C 0 0 21 1
V 18 0 0 3
L 0 0 16 3
KD 0 0 14 2
- 0 0 0 1
Totalt 223 39 51 36