Ett reformerat underhållsstöd

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2004/05:SFU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 maj 2005

Beslut

Höjt underhållsstöd (SfU15)

Underhållsstödet höjs med 100 kronor till 1 273 kronor per månad och barn. Underhållstödet är det stöd staten betalar ut till barn vars föräldrar har separerat och där den ena föräldern inte kan betala underhållsbidrag. Föräldrar som måste betala tillbaka underhållsstöd som staten betalat ut får höjt grundavdrag - från 72 000 kronor till 100 000 kronor per år. Reglerna för umgängesavdrag ändras, vilket innebär bland annat att föräldrar får rätt att göra avdrag på underhållsstödet för två hela dygn i stället för ett om de har sina barn från fredag kväll till söndag kväll. En förälder kan få anstånd med återbetalningen av underhållsstöd om det till exempel finns särskilda personliga eller ekonomiska skäl. I fortsättningen kommer Försäkringskassan att ta hänsyn till om den återbetalningsskyldige har tillgångar som lätt kan säljas, till exempel aktier eller andra värdepapper, vid prövning av anstånd. Ändringarna i lagen om underhållsstöd börjar gälla den 1 november 2005 men ska tillämpas först efter den 31 januari 2006. Riksdagen sade ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-04-14
Justering: 2005-05-10
Betänkande publicerat: 2005-05-18
Trycklov: 2005-05-18
Reservationer 6
Betänkande 2004/05:SFU15

Höjt underhållsstöd (SfU15)

Socialförsäkringsutskottet säger ja till regeringens förslag om att höja underhållsstödet med 100 kronor till 1 273 kronor per månad och barn. Underhållstöd är det stöd staten betalar ut till barn vars föräldrar har separerat och där den ena föräldern inte kan betala underhållsbidrag. Utskottet sade också ja till följande regeringsförslag om underhållsstöd. Föräldrar som måste betala tillbaka underhållsstöd som staten betalat ut får höjt grundavdrag - från 72 000 kronor till 100 000 kronor per år. Reglerna för umgängesavdrag ändras, vilket innebär bland annat att föräldrar får rätt att göra avdrag på underhållsstödet för två hela dygn om de har sina barn från fredag kväll till söndag kväll. I dag får de göra avdrag endast för ett dygn. En förälder kan få anstånd med återbetalningen av underhållsstöd om det till exempel finns särskilda personliga eller ekonomiska skäl. Nu föreslås det att Försäkringskassan vid prövning av anstånd ska ta hänsyn till om den återbetalningsskyldige har tillgångar som lätt kan säljas, till exempel aktier eller andra värdepapper. Ändringarna i lagen om underhållsstöd föreslås börja gälla den 1 november 2005 men ska tillämpas först efter den 31 januari 2006.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-05-26
4

Beslut

Beslut: 2005-05-26
6 förslagspunkter, 4 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till dels lag om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd, dels lag om ändring i föräldrabalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:116 och avslår motion 2004/05:Sf27 yrkande 1.

Reservation 1 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m46009
c14008
fp04008
kd25008
v24005
mp14003
-0001
Totalt24140068

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Ett nytt underhållsstödssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf27 yrkande 2 och 2004/05:Sf28 yrkande 1.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190025
m045010
c01507
fp04008
kd02508
v24005
mp14003
-0001
Totalt157125067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Umgängesavdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf28 yrkande 2.

Reservation 3 (kd)

4. Aktuell inkomst vid beräkning av återbetalningsskyldighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf28 yrkande 3.

Reservation 4 (c, kd)

5. Anstånd och eftergift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf28 yrkandena 4 och 5.

Reservation 5 (kd)

6. Analys av de nordiska systemen för underhållsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf28 yrkande 6.

Reservation 6 (c, kd)