Ett särskilt straffansvar för samröre med terroristorganisation

Justitieutskottets bet 2019/20:JuU13

Planerat beslutsdatum: 22 januari 2020

Nästa händelse: Beredning 5 december 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat