Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande

Socialförsäkringsutskottets bet 2019/20:SfU11

Planerat beslutsdatum: 27 november 2019

Nästa händelse: Beredning 24 oktober 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat