Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 november 2019

Beslut

Asylsökandes möjlighet att välja eget boende ska begränsas i vissa områden (SfU11)

De som söker asyl bör inte bo i vissa områden

Personer som kommer till Sverige
och söker asyl
får lite pengar för
att kunna köpa sådant som de behöver.
Pengarna är olika sorters bidrag.

Regeringen och riksdagen vill
att personer som söker asyl
ska låta bli att flytta till områden
där det kan vara svårt
att hitta en bra bostad
och leva ett bra liv.

Därför har riksdagen beslutat
att personer som söker asyl
och flyttar till sådana områden
inte ska få bidragen för asylsökande.

De nya reglerna
börjar gälla den 1 januari 2020.

Regeringen föreslår att asylsökandes möjligheter att bo i eget boende ska begränsas i vissa områden. Om en asylsökande ordnar bostad på egen hand i ett område med socioekonomiska utmaningar ska han eller hon som huvudregel inte ha rätt till dagersättning eller särskilt bidrag. Syftet med förslaget är att asylsökande i fler fall än i dag ska välja att bo i områden där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande och att de negativa sociala konsekvenserna av att asylsökande väljer eget boende ska minska.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-11-14
Justering: 2019-11-21
Trycklov: 2019-11-21
Reservationer 2
Betänkande 2019/20:SfU11

Alla beredningar i utskottet

2019-11-14, 2019-10-24

Asylsökandes möjlighet att välja eget boende ska begränsas i vissa områden (SfU11)

Regeringen föreslår att asylsökandes möjligheter att bo i eget boende ska begränsas i vissa områden. Om en asylsökande ordnar bostad på egen hand i ett område med socioekonomiska utmaningar ska han eller hon som huvudregel inte ha rätt till dagersättning eller särskilt bidrag. Syftet med förslaget är att asylsökande i fler fall än i dag ska välja att bo i områden där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande och att de negativa sociala konsekvenserna av att asylsökande väljer eget boende ska minska.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-26
Debatt i kammaren: 2019-11-27
4

Beslut

Beslut: 2019-11-27
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 27 november 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3382 av Christina Höj Larsen m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 0
M 69 0 0 1
SD 61 0 0 1
C 30 0 0 1
V 0 26 0 1
KD 21 0 0 1
L 19 0 0 0
MP 16 0 0 0
- 1 1 0 0
Totalt 317 27 0 5


2. Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:10.

3. Ytterligare åtgärder som rör eget boende för asylsökande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:608 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 4,

2019/20:1386 av Olle Thorell m.fl. (S),

2019/20:1851 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S),

2019/20:2833 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 35,

2019/20:2988 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 24,

2019/20:3051 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 14,

2019/20:3124 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkandena 22 och 28,

2019/20:3146 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) yrkandena 1 och 2,

2019/20:3386 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M, KD) och

2019/20:3389 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 0
M 0 69 0 1
SD 0 61 0 1
C 30 0 0 1
V 1 0 25 1
KD 0 21 0 1
L 19 0 0 0
MP 16 0 0 0
- 1 0 1 0
Totalt 167 151 26 5