Ett starkare skydd mot diskriminering

Arbetsmarknadsutskottets bet 2007/08:AU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 juni 2008

Beslut

Ny lag ska ge starkare skydd mot diskriminering (AU7)

En ny diskrimineringslag ersätter jämställdhetslagen och sex andra lagar. I den nya lagen finns två nya diskrimineringsgrunder: ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck. Förbudet att diskriminera ska gälla på tio olika samhällsområden. Nya områden är bland annat offentlig anställning, värnplikt och civilplikt. Alla diskrimineringsgrunder gäller inte på alla samhällsområden. Främst gäller det diskriminering på grund av ålder som ska vara förbjuden i arbetslivet i vid mening och inom utbildningsverksamhet. Den som har diskriminerats ska kunna få diskrimineringsersättning. Ersättningen ska både vara en ersättning för kränkningen och avskräcka från diskriminering. En ny myndighet, Diskrimineringsombudsmannen, ska kontrollera att lagen följs. Samtidigt avvecklas de nuvarande ombudsmännen Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Handikappombudsmannen och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning. Diskrimineringsombudsmannen ska ha rätt att i domstol föra talan för en enskild person som anser sig ha blivit diskriminerad. Genom en ny regel får vissa intresseorganisationer också en sådan möjlighet. Den nya lagen börjar gälla den 1 januari 2009.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 1-5, 7-9 och 11. Delvis bifall till propositionen punkterna 6 och 10. Avslag på motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

53 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-04-24
Justering: 2008-05-08
Betänkande publicerat: 2008-05-15
Trycklov: 2008-05-14
Reservationer 42
bet 2007/08:AU7

Ny lag ska ge starkare skydd mot diskriminering (AU7)

En ny diskrimineringslag ersätter jämställdhetslagen och sex andra lagar. I den nya lagen finns två nya diskrimineringsgrunder: ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck. Förbudet att diskriminera ska gälla på tio olika samhällsområden. Nya områden är bland annat offentlig anställning, värnplikt och civilplikt. Alla diskrimineringsgrunder gäller inte på alla samhällsområden. Främst gäller det diskriminering på grund av ålder som ska vara förbjuden i arbetslivet i vid mening och inom utbildningsverksamhet. Den som har diskriminerats ska kunna få diskrimineringsersättning. Ersättningen ska både vara en ersättning för kränkningen och avskräcka från diskriminering. En ny myndighet, Diskrimineringsombudsmannen, ska kontrollera att lagen följs. Samtidigt avvecklas de nuvarande ombudsmännen Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Handikappombudsmannen och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning. Diskrimineringsombudsmannen ska ha rätt att i domstol föra talan för en enskild person som anser sig ha blivit diskriminerad. Genom en ny regel får vissa intresseorganisationer också en sådan möjlighet. Den nya lagen börjar gälla den 1 januari 2009. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-05-22
4

Beslut

Beslut: 2008-06-04
47 förslagspunkter, 37 acklamationer, 10 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 4 juni 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagens struktur m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A7 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) yrkandena 2, 5, 6 och 11 samt
2007/08:A8 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m870010
c25004
fp21007
kd20004
v00157
mp11026
Totalt1641151753

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Informationsinsatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A7 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) yrkande 1 och
2007/08:A8 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 3.

Reservation 3 (s)
Reservation 4 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1112017
m870010
c26003
fp21007
kd20004
v00175
mp00136
Totalt1551123052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Skydd för juridiska personer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:A8 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 5.

Reservation 5 (v)

4. Allmänna frågor om aktiva åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A7 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) yrkande 7,
2007/08:A8 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 12 och 13 samt
2007/08:A9 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 6.

Reservation 6 (s)
Reservation 7 (v)
Reservation 8 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s3011017
m870010
c25004
fp21007
kd20004
v00175
mp01306
Totalt1561312753

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Målsättningsstadgande för jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:A8 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 4.

Reservation 9 (v)

6. Jämställdhetsplaner och lönekartläggning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 3 kap. 10, 11 och 13 §§ i regeringens förslag till diskrimineringslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:95 punkt 1 i denna del och avslår motionerna
2007/08:A7 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) yrkandena 3 och 4,
2007/08:A8 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 14 och 15,
2007/08:A9 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkandena 2 och 3 samt
2007/08:A387 av Karin Pilsäter (fp) yrkande 1.

Reservation 10 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m870010
c26003
fp21007
kd20004
v01705
mp01405
Totalt154146049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Tiden för att korrigera löneskillnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A9 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 4 och
2007/08:A310 av Lars U Granberg (s) yrkande 2.

Reservation 11 (mp)

8. Jämställdhetsplan och sanktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:A382 av Thomas Bodström (s).

9. Könsidentitet som diskrimineringsgrund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So294 av Helena Leander m.fl. (mp) yrkande 28,
2007/08:So295 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 11,
2007/08:A370 av Eva-Lena Jansson m.fl. (s) och
2007/08:A384 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp, mp, c, v).

10. Villkor för fastställande av könstillhörighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:A8 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 10.

Reservation 12 (v, mp)

11. Villkor för etnisk positiv särbehandling i arbetslivet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A8 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 7 och
2007/08:A349 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkandena 6-8.

Reservation 13 (v)

12. Positiv särbehandling övergångsvis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:A9 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 8.

Reservation 14 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130215
m870010
c26003
fp21007
kd20004
v17005
mp01405
Totalt28414249

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Urvalsmetoder vid antagning till högskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:A8 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 8.

Reservation 15 (v)

14. Anonyma jobbansökningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:A337 av Tommy Ternemar m.fl. (s) yrkandena 1 och 2.

15. Diskrimineringens samhällsekonomiska kostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:A401 av Karla López m.fl. (mp).

Reservation 16 (mp)

16. Kollektivavtal med åldersgränser m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A7 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) yrkande 9,
2007/08:A8 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 9 och
2007/08:A344 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 17.

Reservation 17 (s)
Reservation 18 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s2011216
m870010
c26003
fp21007
kd20004
v01705
mp14005
Totalt1701711250

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. Förbud mot åldersdiskriminering av unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:A408 av Mehmet Kaplan (mp).

18. Förbud mot åldersdiskriminering på ytterligare områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A7 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) yrkande 8 och
2007/08:A357 av Barbro Westerholm (fp).

Reservation 19 (s)

19. Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A7 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) yrkande 12,
2007/08:A8 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 6,
2007/08:A9 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 5 och
2007/08:A321 av Elina Linna m.fl. (v) yrkande 6.

Reservation 20 (s)
Reservation 21 (v)
Reservation 22 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0114016
m870010
c26003
fp21007
kd20004
v00175
mp00145
Totalt1541143150

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

20. Den s.k. ADA-lagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A346 av Lars Elinderson och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda m) och
2007/08:A351 av Anne Marie Brodén (m).

21. Bosättningsbegreppet i samband med hälso- och sjukvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:A8 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 11.

Reservation 23 (v)

22. Utformningen av Diskrimineringsombudsmannen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A8 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 16,
2007/08:A9 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 1,
2007/08:A242 av Carina Hägg (s) yrkandena 1 och 3,
2007/08:A304 av Hillevi Larsson (s) och
2007/08:A375 av Börje Vestlund m.fl. (s).

Reservation 24 (v)
Reservation 25 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 25 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s2229115
m870010
c24005
fp21007
kd20004
v00175
mp01405
Totalt1741610851

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

23. Jämställdhetsmyndighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A8 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 17,
2007/08:A226 av Carina Ohlsson (s),
2007/08:A242 av Carina Hägg (s) yrkande 2 och
2007/08:A330 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 3.

Reservation 26 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 26 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130116
m870010
c26003
fp21007
kd20004
v01705
mp13006
Totalt28017151

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

24. Resurserna i ombudsmannamyndigheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So294 av Helena Leander m.fl. (mp) yrkande 7 och
2007/08:A9 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 7.

Reservation 27 (mp)

25. Diskrimineringsersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:A349 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 4.

26. Domstol i mål om diskriminering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:A387 av Karin Pilsäter (fp) yrkande 2.

27. AD:s sammansättning i mål om diskriminering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:A7 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) yrkande 10.

Reservation 28 (s, v)

28. Rättegångskostnader i mål om diskriminering m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:A349 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkandena 5 och 15.

Reservation 29 (v)

29. Antagande av lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag enligt bilaga 2 till
1. diskrimineringslag i den mån förslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit enligt punkt 6 ovan,
2. lag om Diskrimineringsombudsmannen,
3. lag om ändring i brottsbalken,
4. lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister,
5. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
6. lag om ändring i skollagen (1985:1100), dock att 1 kap. 1 § ska ha den lydelse som framgår av bilaga 3,
7. lag om ändring i högskolelagen (1992:1434),
8. lag om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina,
9. lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584),
10. lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare, dock dels att 5 § ska ha den lydelse som framgår av bilaga 3, dels att kommatecknet sist i 10 § första stycket i regeringens lagförslag ska utgå, och
11. lag om ändring i lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:95 punkterna 1 i denna del, 2-5, 7-9 och 11 samt bifaller delvis proposition 2007/08:95 punkterna 6 och 10.

30. Arbetsvärderingssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:A250 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 4.

Reservation 30 (v)

31. Jämställdhet inom den offentliga sektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A250 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 5,
2007/08:A310 av Lars U Granberg (s) yrkande 1 och
2007/08:A402 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 16.

Reservation 31 (v)
Reservation 32 (mp)

32. Yrkesklassificering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:A241 av Magdalena Andersson (m).

33. Arbets- och familjeliv m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A279 av Matilda Ernkrans och Louise Malmström (båda s),
2007/08:A308 av Lars U Granberg (s) och
2007/08:A402 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 19.

Reservation 33 (mp)

34. De jämställdhetspolitiska målen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A278 av Eva-Lena Jansson (s) yrkande 1 och
2007/08:A330 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 1.

Reservation 34 (v)

35. Kvalitetssäkring av jämställdhetsarbetet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A318 av Carina Hägg (s) och
2007/08:A330 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 2 och 4-6.

Reservation 35 (v)

36. Stöd för jämställdhetsarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:A402 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkandena 29 och 30.

Reservation 36 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 36 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150015
m870010
c25004
fp21007
kd20004
v17005
mp01405
Totalt28514050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

37. Nationellt jämställdhetscentrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:A377 av Åsa Lindestam och Per Svedberg (båda s).

38. Könsroller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A402 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 34 och
2007/08:A409 av Ulf Holm och Mikaela Valtersson (båda mp) yrkandena 1, 2 och 5-10.

Reservation 37 (mp)

39. Jämställdhet och samhällsplanering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:C206 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 5.

Reservation 38 (v)

40. Bemanningsföretag som kompletterande aktör

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:A350 av Helena Rivière (m).

41. Identitetskort

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A247 av Birgitta Sellén och Stefan Tornberg (båda c),
2007/08:A272 av Thomas Strand och Helene Petersson i Stockaryd (båda s) och
2007/08:A331 av Hans Hoff (s).

42. Språkutbildning och samhällsinformation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A232 av Annelie Enochson (kd),
2007/08:A235 av Reza Khelili Dylami (m),
2007/08:A249 av Ulrika Carlsson i Skövde och Sven Bergström (båda c),
2007/08:A311 av Göran Lindblad (m),
2007/08:A312 av Göran Lindblad (m) och
2007/08:A352 av Alf Svensson (kd).

43. Olika insatser mot diskriminering, främlingsfientlighet och intolerans

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:C371 av Jan Lindholm och Karla López (båda mp) yrkande 12,
2007/08:A250 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 6,
2007/08:A273 av Luciano Astudillo (s),
2007/08:A359 av Kent Härstedt och Ann Arleklo (båda s),
2007/08:A364 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp) yrkandena 1-3 och
2007/08:A409 av Ulf Holm och Mikaela Valtersson (båda mp) yrkande 3.

Reservation 39 (mp)

44. Integration på bostadsmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:C381 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 1.

Reservation 40 (v)

45. HBT-kompetens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So335 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 5 och 6 samt
2007/08:A353 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s).

Reservation 41 (v)

46. Statligt stöd till HBT-organisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:U304 av Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson (båda fp) yrkande 6.

47. Storstadspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:N347 av Thomas Östros m.fl. (s) yrkande 7.

Reservation 42 (s)