Ett system för myndigheters tillgång till uppgifter om bankkonton

Finansutskottets bet 2019/20:FiU35

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut