EU-frågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 april 2006

Beslut

Nej till motioner om EU-frågor (KU23)

Riksdagen sade nej till motioner om olika EU-frågor som har lämnats in under de allmänna motionstiderna 2003, 2004 och 2005. Motionsförslagen rör behandlingen av det konstitutionella fördraget, EU-medlemskapet, skydd mot diskriminering, hanteringen av vissa beslut på tredje pelarens område inom EU-samarbetet, formerna för att utse svensk kommissionär, subsidiaritetsprincipen, Europaparlamentets säte, folkomröstning om nytt fördrag, kvinnor i institutionerna, rösträtt vid val till Europaparlamentet, EU-medlemskapet och grundlagen och subsidiaritetsprincipen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-03-14
Justering: 2006-03-21
Betänkande publicerat: 2006-03-28
Trycklov: 2006-03-28
Reservationer 9
Betänkande 2005/06:KU23

Alla beredningar i utskottet

2006-03-14, 2006-03-07

Nej till motioner om EU-frågor (KU23)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om olika EU-frågor som har lämnats in under de allmänna motionstiderna 2003, 2004 och 2005. Motionsförslagen rör behandlingen av det konstitutionella fördraget, EU-medlemskapet, skydd mot diskriminering, hanteringen av vissa beslut på tredje pelarens område inom EU-samarbetet, formerna för att utse svensk kommissionär, subsidiaritetsprincipen, Europaparlamentets säte, folkomröstning om nytt fördrag, kvinnor i institutionerna, rösträtt vid val till Europaparlamentet, EU-medlemskapet och grundlagen och subsidiaritetsprincipen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-04-05
4

Beslut

Beslut: 2006-04-05
6 förslagspunkter, 4 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vissa frågor med anknytning till behandlingen av det konstitutionella fördraget och EU-medlemskapet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K288, 2004/05:K290, 2004/05:K367, 2004/05:K431 yrkande 1, 2005/06:K360, 2005/06:K429 yrkandena 1-3, 2005/06:U338 yrkandena 1 och 3 samt 2005/06:U339 yrkandena 2-4.

Reservation 1 (fp)
Reservation 2 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m440110
c17023
fp04206
kd26016
v60175
mp00161
-0011
Totalt217423852

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Skydd mot diskriminering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So604 yrkande 18 och 2005/06:L291 yrkandena 40 och 41.

Reservation 3 (c, fp, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (c, fp, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m450010
c01903
fp14106
kd27006
v02305
mp11501
-0101
Totalt19899052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Hanteringen av vissa beslut på tredje pelarens område inom EU-samarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju292 yrkandena 25 och 26 samt 2004/05:Ju352 yrkandena 22 och 23.

Reservation 4 (m)

4. Formerna för att utse svensk kommissionär

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K240 yrkande 2.

Reservation 5 (fp)

5. Subsidiaritetsprincipen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:U379 yrkande 8.

Reservation 6 (kd)

6. Övriga motionsförslag behandlade i förenklad ordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

Reservation 7 (v)
Reservation 8 (mp)
Reservation 9 (c)