EU-miljömärket

Civilutskottets bet 2013/14:CU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 november 2013

Beslut

Nya regler för EU:s gemensamma miljömärkning (CU6)

Det ska bli en ny lag om det europeiska miljömärkningssystemet. Lagen är ett komplement till gällande EU-regler.

EU-miljömärket, EU Ecolabel, är EU:s gemensamma miljömärkning. Den nya lagen innebär att regeringen ska få bestämma vilket eller vilka organ i Sverige som ska pröva ansökningar om att få EU-miljömärket, övervaka marknaden samt kontrollera användningen av miljömärket.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-10-15
Justering: 2013-10-24
Betänkande publicerat: 2013-10-25
Trycklov: 2013-10-25
bet 2013/14:CU6

Nya regler för EU:s gemensamma miljömärkning (CU6)

Regeringen föreslår en ny lag om det europeiska miljömärkningssystemet. Lagen är ett komplement till gällande EU-regler.

EU-miljömärket, EU Ecolabel, är EU:s gemensamma miljömärkning. Enligt lagförslaget ska regeringen få bestämma vilket eller vilka organ i Sverige som ska pröva ansökningar om att få EU-miljömärket, övervaka marknaden samt kontrollera användningen av miljömärket.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-11-06
4

Beslut

Beslut: 2013-11-06
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. EU-miljömärket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om EU-miljömärket.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:179.