EU-prioriteringar för att nå miljömålen

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2003/04:MJU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 mars 2004

Beslut

EU-prioriteringar för att nå miljömålen (MJU8)

Regeringen har rapporterat till riksdagen vad den tycker att Sverige ska prioritera inom EU:s miljöarbete mot bakgrund av de svenska miljökvalitetsmålen. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra något mer.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

EU-prioriteringar för att nå miljömålen (MJU8)

Regeringen har rapporterat till riksdagen vad den tycker att Sverige ska prioritera inom EU:s miljöarbete mot bakgrund av de svenska miljökvalitetsmålen. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra något mer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.