Europeiska konventet om EU:s framtid (skr.2003/04:13)

KUUs betänkande 2003/04:KUU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 november 2003

Beslut

EU:s framtid (KUU1)

Riksdagen vill, till skillnad från regeringen, inte ha en vald ordförande i Europeiska rådet. EU bör behålla det nuvarande systemet med roterande ordförandeskap i Europeiska rådet. Regeringen har rapporterat till riksdagen om sina utgångspunkter för EU:s regeringskonferens om EU:s framtid. Regeringskonferensen ska behandla ett förslag till nytt konstitutionellt fördrag som lagts fram av EU:s framtidskonvent. Riksdagen har nu talat om för regeringen vilka utgångspunkter Sverige ska ha under regeringskonferensen. EU bör behålla ordningen med en kommissionär med rösträtt för varje medlemsstat. Konventet har föreslagit att Europeiska rådet ska kunna ändra beslutsregler i fördraget. Sverige bör arbeta för att reglerna bara ska kunna ändras när fördraget ändras. Det skulle vara bra om målet för hållbar utveckling lyftes fram i ett protokoll till fördraget. Sedan lång tid tillbaka är det så att EU-lagar går före EU-ländernas egna lagar. Två viktiga bestämmelser ingår i EU:s lagar: Respekten för medlemsstaternas nationella identitet, som uttrycks i deras politiska och konstitutionella grund, och de grundläggande rättigheter som följer av EU-ländernas gemensamma konstitutionella traditioner. Sverige bör dock arbeta för att dessa regler framgår tydligare.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motioner om unionsrättens företräde, övergångsmöjligheter rörande beslutsregler (passerellerna), vald ordförande för Europeiska rådet, kommissionens sammansättning och tillsättning och hållbar utveckling. Avslag på övriga motioner. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Ärendets gång

1

Förslag

32 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2003-11-11
Justering: 2003-11-12
Betänkande publicerat: 2003-11-20
Trycklov: 2003-11-12
Reservationer 122
Betänkande 2003/04:KUU1

Alla beredningar i utskottet

2003-11-11, 2003-10-28, 2003-10-23

EU:s framtid (KUU1)

Riksdagen vill, till skillnad från regeringen, inte ha en vald ordförande i Europeiska rådet. EU bör behålla det nuvarande systemet med roterande ordförandeskap i Europeiska rådet. Det föreslår sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet att riksdagen talar om för regeringen. Regeringen har rapporterat till riksdagen om sina utgångspunkter för EU:s regeringskonferens om EU:s framtid. Regeringskonferensen ska behandla ett förslag till nytt konstitutionellt fördrag som lagts fram av EU:s framtidskonvent. Utskottet föreslår att riksdagen talar om för regeringen vilka utgångspunkter Sverige ska ha under regeringskonferensen. EU bör behålla ordningen med en kommissionär med rösträtt för varje medlemsstat. Konventet har föreslagit att Europeiska rådet ska kunna ändra beslutsregler i fördraget. Sverige bör arbeta för att reglerna bara ska kunna ändras när fördraget ändras. Det skulle vara bra om målet för hållbar utveckling lyftes fram i ett protokoll till fördraget. Sedan lång tid tillbaka är det så att EU-lagar går före EU-ländernas egna lagar. Två viktiga bestämmelser ingår i EU:s lagar: Respekten för medlemsstaternas nationella identitet, som uttrycks i deras politiska och konstitutionella grund, och de grundläggande rättigheter som följer av EU-ländernas gemensamma konstitutionella traditioner. Sverige bör dock arbeta för att dessa regler framgår tydligare.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-11-20
4

Beslut

Beslut: 2003-11-20
99 förslagspunkter, 76 acklamationer, 23 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Samarbete i Europeiska unionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K288 yrkandena 3, 4 och 7, 2002/03:K432 yrkandena 1 och 4, 2003/04:K8 yrkande 5, 2003/04:K10 yrkandena 1-3, 2003/04:K12 yrkande 1, 2003/04:K353, 2003/04:K416 yrkande 2 och 2003/04:K419 yrkandena 1 och 3.

Reservation 1 (v)
Reservation 2 (c)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m410014
c10156
fp40008
kd25017
v02406
mp00125
-0000
Totalt227242870

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Konventsmedoden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K432 yrkande 8 och 2003/04:K416 yrkande 6.

Reservation 4 (kd)
Reservation 5 (v, mp)

3. Tidsschemat för regeringskonferensen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K13 yrkande 75.

Reservation 6 (v, mp)

4. Mandat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K10 yrkande 4.

5. Folkomröstning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K1 yrkandena 2 och 3, 2003/04:K9 yrkande 31 och 2003/04:K13 yrkandena 76 och 77.

Reservation 7 (v, mp)
Reservation 8 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1191024
m410014
c10336
fp39108
kd25107
v02316
mp01205
-0000
Totalt23441470

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Yttrande från Lagrådet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K9 yrkande 3 i denna del.

Reservation 9 (v, mp)

7. Unionsrättens företräde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K2 yrkande 21 och 2003/04:K10 yrkandena 11 och 43.

Reservation 10 (v, mp)

8. Förenlighet med svensk grundlag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller delvis motionerna 2003/04:K1 yrkande 1, 2003/04:K9 yrkande 3 i denna del och 2003/04:K13 yrkande 74.

Reservation 11 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1191024
m410014
c13306
fp40008
kd25107
v02406
mp01205
-0000
Totalt23841070

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Övergångsmöjligheter rörande beslutsregler (passerellerna)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller delvis motionerna 2003/04:K2 yrkande 23 i denna del, 2003/04:K8 yrkande 8, 2003/04:K9 yrkande 3 i denna del, 2003/04:K10 yrkande 16, 2003/04:K12 yrkande 8 i denna del, 2003/04:K13 yrkande 15 och 2003/04:K416 yrkande 11.

10. Flexibilitetsklausulen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K2 yrkande 23 i denna del, 2003/04:K8 yrkande 6, 2003/04:K9 yrkande 3 i denna del, 2003/04:K12 yrkande 8 i denna del och 2003/04:K13 yrkande 14.

Reservation 12 (c, fp, kd, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (c, fp, kd, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m401014
c01606
fp04008
kd02607
v02406
mp01205
-0000
Totalt160119070

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Fördragets struktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K416 yrkandena 1 och 18.

Reservation 13 (mp)

12. Euratom

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K9 yrkande 2 och 2003/04:K13 yrkande 50.

Reservation 14 (v, mp)

13. Unionen som juridisk person

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K431 yrkande 2, 2003/04:K13 yrkande 29 och 2003/04:K416 yrkande 4.

Reservation 15 (mp)

14. Värden och mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K8 yrkande 3 och 2003/04:K10 yrkande 8.

Reservation 16 (kd)

15. Federalismens principer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K2 yrkande 1.

Reservation 17 (c)
Reservation 18 (fp)

16. Unionens symboler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K9 yrkande 1 och 2003/04:K13 yrkande 27.

Reservation 19 (v, mp)

17. Öppenheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K13 yrkande 23.

Reservation 20 (mp)

18. Kristendomen i ingressen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K8 yrkande 1 och 2003/04:K416 yrkande 7.

Reservation 21 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m410014
c15106
fp40008
kd02607
v23007
mp11006
-0000
Totalt25027072

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

19. Jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K3, 2003/04:K9 yrkande 28 och 2003/04:K13 yrkande 25.

Reservation 22 (mp)

20. Folkhälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K6 i denna del, 2003/04:K7 och 2003/04:K12 yrkande 20.

Reservation 23 (c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m400015
c01606
fp04008
kd12507
v32106
mp01205
-0000
Totalt164114071

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

21. Barns rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K13 yrkande 26.

Reservation 24 (mp)

22. Djurskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K13 yrkande 24.

Reservation 25 (v, mp)

23. Socialt och ekonomiskt hållbar utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K9 yrkande 30 i denna del.

Reservation 26 (v, mp)

24. Anslutning till Europakonventionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K271 yrkande 7 och 2003/04:K416 yrkande 8.

25. Stadgan om grundläggande rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K9 yrkande 4, 2003/04:K10 yrkande 9, 2003/04:K13 yrkande 28 och 2003/04:K416 yrkande 3.

Reservation 27 (v)
Reservation 28 (mp)

26. Principen om tilldelade befogenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K8 yrkande 4 och 2003/04:K10 yrkande 5.

27. Återtagande av befogenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K2 yrkande 22.

28. Befogenhetskategorier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K2 yrkande 20, 2003/04:K10 yrkande 12 och 2003/04:K416 yrkande 10.

Reservation 29 (m)

29. Beslut inom kategorin stödjande befogenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K2 yrkande 15.

Reservation 30 (c, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 30 (c, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m410014
c01606
fp40008
kd26007
v24006
mp01205
-0000
Totalt25128070

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

30. Parlamentarism eller maktdelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K10 yrkande 13.

Reservation 31 (m)
Reservation 32 (fp)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 32 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m303814
c16006
fp04008
kd26007
v24006
mp12005
-0000
Totalt201403870

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

31. Vald ordförande för Europeiska rådet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller delvis motionerna 2003/04:K2 yrkande 7, 2003/04:K8 yrkande 9, 2003/04:K9 yrkande 7, 2003/04:K10 yrkandena 6 och 14, 2003/04:K12 yrkandena 3 och 4 och 2003/04:K13 yrkande 1.

Reservation 33 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 33 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0120024
m410014
c16006
fp40008
kd26007
v24006
mp12005
-0000
Totalt159120070

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

32. Arbetet i Europeiska rådet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K2 yrkandena 8 och 9.

Reservation 34 (c)

33. Kommissionens sammansättning och tillsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller delvis motionerna 2003/04:K2 yrkande 10, 2003/04:K8 yrkande 13, 2003/04:K10 yrkande 17, 2003/04:K12 yrkande 2, 2003/04:K13 yrkande 4 och 2003/04:K416 yrkande 17.

34. Röstregler i rådet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K431 yrkandena 8 och 9, 2003/04:K2 yrkande 13, 2003/04:K8 yrkande 7, 2003/04:K9 yrkande 9, 2003/04:K12 yrkande 9, 2003/04:K13 yrkande 2 och 2003/04:K416 yrkandena 15 och 16.

Reservation 35 (kd)
Reservation 36 (c)
Reservation 37 (v, mp)

35. Europaparlamentets ställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K9 yrkande 5.

Reservation 38 (v)

36. Europaparlamentets namn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K13 yrkande 9.

Reservation 39 (v, mp)

37. Europaparlamentets säte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K202, 2002/03:K291, 2002/03:K431 yrkande 10, 2003/04:K210 och 2003/04:K416 yrkande 19.

38. Kommissionens roll och initiativrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K288 yrkande 6, 2002/03:K432 yrkande 6, 2003/04:K2 yrkandena 11, 14 och 16, 2003/04:K9 yrkande 6 och 2003/04:K13 yrkandena 3, 5, 8 och 12.

Reservation 40 (v)
Reservation 41 (c)
Reservation 42 (mp)

39. Ordförandeskap för ministerrådet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K8 yrkande 10 och 2003/04:K10 yrkande 15.

40. Lagstiftningsråd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K8 yrkande 11 och 2003/04:K9 yrkande 12 i denna del.

41. Kvinnor i institutionerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K9 yrkande 29.

Reservation 43 (v, mp)

42. De nationella parlamentens roll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K431 yrkandena 6 och 7, 2002/03:K432 yrkande 7 i denna del, 2003/04:K2 yrkandena 17-19, 2003/04:K8 yrkande 2, 2003/04:K9 yrkande 10, 2003/04:K10 yrkande 10, 2003/04:K12 yrkandena 5 och 6, 2003/04:K13 yrkandena 70-73 och 2003/04:K416 yrkandena 13 och 14.

Reservation 44 (v, mp)
Reservation 45 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 44 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m410014
c00166
fp40008
kd24027
v02406
mp01205
-0000
Totalt225361870

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

43. Rättsliga instrument

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K9 yrkande 11 och 2003/04:K416 yrkande 12.

44. Delegerad normgivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K9 yrkande 12 i denna del.

Reservation 46 (v, mp)

45. Öppenheten i EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K431 yrkande 11, 2003/04:K2 yrkandena 2 och 6, 2003/04:K8 yrkande 15, 2003/04:K10 yrkande 19, 2003/04:K13 yrkandena 11, 16 och 17, 2003/04:K276 och 2003/04:K416 yrkande 24.

Reservation 47 (v, mp)

46. Dialog med det civila samhället

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K2 yrkande 5.

47. Yttrandefrihet och meddelarskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K2 yrkande 3, 2003/04:K8 yrkande 16 och 2003/04:K13 yrkande 20.

Reservation 48 (c, v)
Reservation 49 (mp)

48. Öppenhet i Europeiska centralbanken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K8 yrkande 14 och 2003/04:K13 yrkande 19.

49. Parlamentarisk kontroll av Europeiska centralbanken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K13 yrkande 10.

Reservation 50 (v, mp)

50. Europeiska politiska partier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K13 yrkande 18.

Reservation 51 (v, mp)

51. Medborgarinitiativ

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K2 yrkande 4, 2003/04:K8 yrkande 17, 2003/04:K10 yrkande 20, 2003/04:K13 yrkande 21 och 2003/04:K416 yrkande 21.

Reservation 52 (c, mp)
Reservation 53 (kd)

52. Medlemskap i unionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K416 yrkandena 5 och 9.

53. Beslut om unionens finanser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K10 yrkande 21, 2003/04:K13 yrkande 22 och 2003/04:K416 yrkande 37.

Reservation 54 (m, c, fp)
Reservation 55 (kd)
Reservation 56 (mp)

54. Revisionsrätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K12 yrkande 10 och 2003/04:K13 yrkande 13.

Reservation 57 (fp)
Reservation 58 (mp)

55. Samordning av den ekonomiska politiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K8 yrkande 18, 2003/04:K9 yrkande 15, 2003/04:K10 yrkandena 7 i denna del och 22, 2003/04:K13 yrkande 65, 2003/04:K381 yrkande 2 och 2003/04:K416 yrkande 33.

Reservation 59 (m)
Reservation 60 (kd)
Reservation 61 (v)
Reservation 62 (mp)

56. Skattefrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K2 yrkande 34, 2003/04:K9 yrkande 14 och 2003/04:K13 yrkandena 52-54.

Reservation 63 (c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 63 (c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m410014
c01606
fp04008
kd02607
v24006
mp01205
-0000
Totalt18594070

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

57. EMU:s tredje steg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K2 yrkande 37, 2003/04:K9 yrkande 32, 2003/04:K13 yrkande 62, 2003/04:K377 och 2003/04:K381 yrkande 1.

Reservation 64 (v, mp)
Reservation 65 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 64 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1191024
m410014
c03136
fp40008
kd23217
v02406
mp01205
-0000
Totalt223421470

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

58. Beslutsformer på det rättsliga området

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K13 yrkandena 41 och 42.

Reservation 66 (v, mp)

59. Europeiska rådet samt ständiga kommittén

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K10 yrkandena 23 och 25.

Reservation 67 (m)

60. Brottsförebyggande åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K10 yrkande 26.

Reservation 68 (m)

61. Straffrättsligt samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K2 yrkandena 26-28 och 31, 2003/04:K8 yrkande 20, 2003/04:K9 yrkande 19 i denna del och 2003/04:K12 yrkande 18.

Reservation 69 (v, mp)

62. Polis- och åklagarsamarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K2 yrkande 30, 2003/04:K9 yrkandena 17 och 19 i denna del och 2003/04:K13 yrkandena 43, 45 och 46.

Reservation 70 (v, mp)

63. En europeisk åklagare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K2 yrkande 32, 2003/04:K9 yrkande 18, 2003/04:K10 yrkande 27, 2003/04:K12 yrkande 19 och 2003/04:K13 yrkande 47.

Reservation 71 (m, c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 71 (m, c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m040015
c01606
fp40008
kd24027
v24006
mp00125
-0000
Totalt208561471

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

64. Unionens yttre gränser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K13 yrkande 48.

65. Asylpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K2 yrkande 29, 2003/04:K8 yrkande 19, 2003/04:K9 yrkande 20, 2003/04:K10 yrkande 24 i denna del, 2003/04:K12 yrkandena 15 och 16 och 2003/04:K13 yrkande 44.

Reservation 72 (c, fp, kd)
Reservation 73 (m)
Reservation 74 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 72 (c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m104014
c01507
fp04008
kd02607
v00246
mp01106
-0000
Totalt121827472

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

66. Asylprotokollet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sf257 yrkande 6.

Reservation 75 (v, mp)

67. Yttre åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K2 yrkande 24 i denna del, 2003/04:K8 yrkande 21, 2003/04:K9 yrkandena 22, 23 och 27, de båda senare i denna del, 2003/04:K10 yrkande 28, 2003/04:K12 yrkande 11, 2003/04:K13 yrkande 37 och 2003/04:K416 yrkande 23.

Reservation 76 (m)
Reservation 77 (fp)
Reservation 78 (kd)
Reservation 79 (v)
Reservation 80 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 79 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m004114
c13036
fp00408
kd00267
v02406
mp00125
-0000
Totalt1332412270

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

68. Röstregler inom GUSP

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K9 yrkande 21 och 2003/04:K13 yrkande 36.

Reservation 81 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 81 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m400015
c13036
fp40008
kd25107
v02406
mp01205
-0000
Totalt23837371

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

69. Utrikesministern

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K2 yrkande 12, 2003/04:K8 yrkande 12, 2003/04:K9 yrkande 8, 2003/04:K10 yrkande 18, 2003/04:K12 yrkande 12 och 2003/04:K13 yrkandena 6 och 7.

Reservation 82 (m)
Reservation 83 (fp)
Reservation 84 (kd)
Reservation 85 (v, mp)
Reservation 86 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 85 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m004114
c00166
fp10398
kd00267
v02406
mp01205
-0000
Totalt1213612270

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

70. Försvarsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K2 yrkande 24 i denna del, 2003/04:K8 yrkandena 22-24, 2003/04:K9 yrkandena 23 i denna del, 24, 26 och 27 i denna del, 2003/04:K10 yrkande 29, 2003/04:K12 yrkande 13, 2003/04:K13 yrkandena 30-34 och 2003/04:Fö243 yrkande 2.

Reservation 87 (fp)
Reservation 88 (kd)
Reservation 89 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 89 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190124
m410014
c13036
fp00408
kd40218
v02406
mp01205
-0000
Totalt177366571

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

71. Försvarsmateriel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K2 yrkande 25, 2003/04:K8 yrkande 25, 2003/04:K9 yrkande 23 i denna del, 2003/04:K12 yrkande 14 och 2003/04:K13 yrkande 40.

Reservation 90 (fp)
Reservation 91 (v, mp)

72. Den gemensamma handelspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K10 yrkande 30.

Reservation 92 (m)

73. Samarbete med tredjeland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K12 yrkande 17.

Reservation 93 (fp)

74. Sanktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K13 yrkande 38.

Reservation 94 (v, mp)

75. Internationella avtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K8 yrkande 26 och 2003/04:K13 yrkande 39.

Reservation 95 (v, mp)

76. Solidaritetsklausulen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K8 yrkande 30, 2003/04:K9 yrkandena 25 och 27 i denna del, 2003/04:K10 yrkande 31 och 2003/04:K13 yrkande 35.

Reservation 96 (v)
Reservation 97 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 97 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m410014
c13036
fp40008
kd26007
v00246
mp01205
-0000
Totalt240122770

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

77. Inre marknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K13 yrkandena 55, 56 och 59.

Reservation 98 (mp)

78. Socialförsäkringsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K10 yrkandena 7 och 32, båda i denna del, 2003/04:Sf242 yrkande 2, 2003/04:Sf288 yrkande 9 och 2003/04:Sf360 yrkande 1.

Reservation 99 (m)
Reservation 100 (v, mp)

79. Sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K9 yrkande 13 och 2003/04:K10 yrkande 32 i denna del.

Reservation 101 (v)

80. Gränsöverskridande fackliga sympatiåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K9 yrkande 16.

Reservation 102 (m, c, fp, kd)

81. Arbetskraft från tredjeland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K10 yrkande 24 i denna del.

Reservation 103 (m)

82. Arbetsmarknadsparternas roll och den sociala dialogen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K10 yrkande 32 i denna del.

Reservation 104 (m)
Reservation 105 (fp)

83. Folkhälsopolitiken och hälso- och sjukvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K6 i denna del, 2003/04:K10 yrkandena 33, 34 och 37 och 2003/04:K13 yrkande 66.

Reservation 106 (m)
Reservation 107 (mp)

84. Målen för jordbrukspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K8 yrkande 27, 2003/04:K10 yrkande 35 och 2003/04:K13 yrkande 67.

Reservation 108 (m)
Reservation 109 (kd)
Reservation 110 (mp)
Reservation 111 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 110 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m004114
c15016
fp33078
kd00267
v23016
mp01205
-0000
Totalt191127670

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

85. Fiskepolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K13 yrkande 68.

Reservation 112 (v, mp)

86. Ett djuretiskt hållbart samhälle

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K5.

87. Miljöpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K8 yrkande 28, 2003/04:K9 yrkande 30 i denna del, 2003/04:K10 yrkande 36 och 2003/04:K13 yrkandena 60 och 61.

Reservation 113 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 113 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m410014
c13036
fp39009
kd25008
v02406
mp01205
-0000
Totalt23836372

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

88. Hållbar utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller delvis motionerna 2003/04:K2 yrkande 33, 2003/04:K11 och 2003/04:K13 yrkande 51.

89. Miljöbestämmelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K2 yrkandena 35 och 36, 2003/04:K13 yrkande 49 och 2003/04:MJ434 yrkande 8.

Reservation 114 (v, mp)
Reservation 115 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 114 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m410014
c00166
fp40008
kd26007
v02406
mp01205
-0000
Totalt227361670

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

90. Århuskonventionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K13 yrkandena 57 och 58.

Reservation 116 (mp)

91. Transporter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K4.

92. Rymden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K10 yrkande 38 och 2003/04:K13 yrkande 63.

Reservation 117 (m, c, fp, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 117 (m, c, fp, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m041014
c01606
fp03909
kd25107
v02316
mp01205
-0000
Totalt145132171

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

93. Energi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K8 yrkande 29.

94. Industri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K10 yrkande 39.

Reservation 118 (m)

95. Kultur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K10 yrkande 40.

Reservation 119 (m, v, mp)

96. Idrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K10 yrkande 41 och 2003/04:K13 yrkande 64.

Reservation 120 (m, c, v, mp)

97. Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K10 yrkande 42.

Reservation 121 (m)

98. Räddningstjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K8 yrkande 31 och 2003/04:K13 yrkande 69.

Reservation 122 (mp)

99. Regeringens skrivelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2003/04:13 till handlingarna.