EU:s rättsliga frågor i ett framtidakonstitutionellt fördrag

KUUs betänkande 2002/03:KUU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 juni 2003

Beslut

EU-samarbetet inom det rättsliga området (KUU3)

Riksdagen avslog en motion om att Europol och Eurojust ska byggas upp till effektiva organisationer.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-05-20
Justering: 2003-05-22
Betänkande publicerat: 2003-12-17
Trycklov: 2003-06-02
Reservationer 3
Betänkande 2002/03:KUU3

EU-samarbetet inom det rättsliga området (KUU3)

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet tar upp rättsliga frågor mot bakgrund av diskussionerna i Europeiska konventet, det särskilda forum som debatterar EU:s framtidsfrågor. Utskottet menar att det är viktigt att EU utvecklar beslutsformer och effektiviteten i samarbetet när det gäller rättsliga och inrikes frågor. Reformeringen av arbetsformerna inom den nuvarande tredje pelaren bör prioriteras. Förslaget om slopad pelarstruktur som väckts under konventet öppnar upp för förbättringar. Men det är viktigt att överstatlighet och harmonisering väljs på områden där det med de metoderna går att vinna något som inte går att nå annars. Harmonisering har inget egenvärde i sig. Det är också viktigt att utvidgning av EU-institutionernas kompetens kan ske endast efter fördragsändringar. Utskottet föreslår också att riksdagen avslår en motion om att Europol och Eurojust ska byggas upp till effektiva organisationer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-06-10
4

Beslut

Beslut: 2003-06-10
1 förslagspunkt, 1 votering

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Europol och Eurojust

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:U323 yrkande 16.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m04906
c14035
fp42006
kd28005
v30225
mp00143
-0000
Totalt219493942

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m00496
c15025
fp41016
kd28005
v02505
mp00143
-0000
Totalt216256642

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag