EU:s rättsliga frågor i ett framtidakonstitutionellt fördrag

KUUs betänkande 2002/03:KUU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 juni 2003

Beslut

EU-samarbetet inom det rättsliga området (KUU3)

Riksdagen avslog en motion om att Europol och Eurojust ska byggas upp till effektiva organisationer.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

EU-samarbetet inom det rättsliga området (KUU3)

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet tar upp rättsliga frågor mot bakgrund av diskussionerna i Europeiska konventet, det särskilda forum som debatterar EU:s framtidsfrågor. Utskottet menar att det är viktigt att EU utvecklar beslutsformer och effektiviteten i samarbetet när det gäller rättsliga och inrikes frågor. Reformeringen av arbetsformerna inom den nuvarande tredje pelaren bör prioriteras. Förslaget om slopad pelarstruktur som väckts under konventet öppnar upp för förbättringar. Men det är viktigt att överstatlighet och harmonisering väljs på områden där det med de metoderna går att vinna något som inte går att nå annars. Harmonisering har inget egenvärde i sig. Det är också viktigt att utvidgning av EU-institutionernas kompetens kan ske endast efter fördragsändringar. Utskottet föreslår också att riksdagen avslår en motion om att Europol och Eurojust ska byggas upp till effektiva organisationer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.