EU:s framtidsfrågor

KUUs betänkande 2001/02:KUU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 juni 2002

Beslut

EU:s framtidsfrågor (KUU2)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens skrivelse om EU:s framtidsfrågor. Regeringen lämnar i skrivelsen information om det konvent som ska förbereda EU:s nästa regeringskonferens år 2004 och den pågående debatten om EU:s framtid, baserat på Nice- och Laekenförklaringarna. Den svenska inställningen i debatten om EU:s allmänna inriktning bör enligt riksdagen vägledas av tre principer: en pragmatisk grundhållning snarare än ett politiskt slutmål, en därav följande nedtoning av terminologibegreppsfrågorna samt stöd för den rådande ordningen för EU:s grundvalar, såsom dessa beskrivs i regeringens skrivelse.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2002-05-16
Justering: 2002-05-21
Trycklov: 2002-05-24
Reservationer 21
Betänkande 2001/02:KUU2

Alla beredningar i utskottet

2002-05-16, 2002-05-14, 2002-04-23, 2002-04-18

EU:s framtidsfrågor (KUU2)

Det sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens skrivelse om EU:s framtidsfrågor. Regeringen lämnar i skrivelsen information om det konvent som ska förbereda EU:s nästa regeringskonferens år 2004 och den pågående debatten om EU:s framtid, baserat på Nice- och Laekenförklaringarna. Den svenska inställningen i debatten om EU:s allmänna inriktning bör enligt utskottet vägledas av tre principer: en pragmatisk grundhållning snarare än ett politiskt slutmål, en därav följande nedtoning av terminologibegreppsfrågorna samt stöd för den rådande ordningen för EU:s grundvalar, såsom dessa beskrivs i regeringens skrivelse.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-06-04
4

Beslut

Beslut: 2002-06-04
13 förslagspunkter, 6 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens skrivelse 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger regeringens skrivelse 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor till handlingarna.

2. Övergripande frågor om EU:s allmänna inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:K87 (delvis), 2001/02:K3 yrkandena 2, 3 och 6 samt 2001/02:U302 yrkandena 8 och 10 besvarade med vad utskottet anfört. Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K427 yrkande 5, 2000/01:U511 yrkande 3, 2001/02:K369 yrkande 4 (delvis), 2001/02:U301 yrkande 3 samt 2001/02:K86 yrkande 4.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (mp)
Reservation 4 (c)
Reservation 5 (kd)
Reservation 6 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s124007
m07515
c00162
fp00142
kd00393
v10384
mp00151
-0200
Totalt1257712324

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. EU-systemets legitimitet beredning inför fördragsändringar

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:K87 (delvis), 2001/02:K427 yrkande 8 samt 2001/02:U302 yrkande 9 och 2001/02:K88 yrkande 2 besvarade med vad utskottet anfört. Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K3 yrkande 4 samt 2001/02:K88 yrkandena 4 och 9.

Reservation 7 (mp)

4. Framtidskonvent och nästa regeringskonferens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:K87 (delvis) och 2001/02:K86 yrkande 2 besvarade med vad utskottet anfört. Riksdagen avslår motion 2001/02:K2 yrkande 3.

5. Fördragsstrukturen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:K3 yrkande 1, 2001/02:K426 yrkande 1, 2001/02:U302 yrkande 11, 2001/02:U301 yrkande 5, 2001/02:K86 yrkande 5, 2001/02:K62 yrkande 6 (delvis), 2001/02:K87 (delvis) samt 2001/02:U302 yrkande 14 besvarade med vad utskottet anfört. Riksdagen avslår motion 2001/02:K427 yrkande 9 (delvis).

Reservation 8 (fp)
Reservation 9 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s123017
m75105
c16002
fp00142
kd38013
v03805
mp01501
-2000
Totalt254541625

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Grundläggande rättigheter

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:K87 (delvis), 2001/02:K236 yrkande 6, 2001/02:U303 yrkande 17 (delvis),2001/02:K426 yrkandena 8 och 9, 2001/02:U302 yrkande 17 samt 2001/02:U301 yrkande 7 besvarade med vad utskottet anfört. Riksdagen avslår motion 2001/02:K427 yrkande 10.

Reservation 10 (v, mp)

7. Kompetensfördelning och subsidiaritet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:K426 yrkandena 5 och 6, 2001/02:U301 yrkande 4 samt 2001/02:K213 besvarade med vad utskottet anfört. Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K87 (delvis), 2001/02:U302 yrkande 13, 2001/02:K369 yrkande 2 samt 2001/02:K427 yrkande 9 (delvis).

Reservation 11 (m)
Reservation 12 (c)
Reservation 13 (fp)
Reservation 14 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s123017
m21735
c00162
fp01132
kd39003
v03805
mp01501
-0020
Totalt1645510525

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. De nationella parlamentens roll i EU:s beslutsfattande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:K87 (delvis), 2001/02:K85 yrkande 3, 2001/02:K86 yrkande 10 samt 2001/02:U302 yrkande 19 besvarade med vad utskottet anfört.

9. Institutionernas roller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2000/01:K398 yrkande 5, 2000/01:U510 yrkande 10, 2001/02:K3 yrkande 5, 2001/02:K62 yrkande 6 (delvis), 2001/02:K85 yrkande 2 (delvis), 2001/02:K86 yrkandena 7, 8 och 12, 2001/02:K87 (delvis), 2001/02:U301 yrkandena 8, 9, 10 och 13 samt 2001/02:U303 yrkande 17 (delvis) besvarade med vad utskottet anfört. Riksdagen avslår motionerna 2000/01:K274 yrkande 3, 2000/01:K333, 2000/01:U511 yrkandena 4 och 21, 2001/02:K86 yrkande 9, 2001/02:K88 yrkandena 6 och 7 samt 2001/02:K428 yrkandena 5 och 6.

Reservation 15 (v, mp)
Reservation 16 (c)
Reservation 17 (fp)

10. Institutionernas beslutsfattande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U302 yrkandena 12 och 15, 2000/01:U510 yrkande 5, 2001/02:K426 yrkandena 2, 3 och 25, 2001/02:K85 yrkande 2 (delvis), 2001/02:U301 yrkandena 11, 12, 14, 15 och 22, 2001/02:U303 yrkande 17 (delvis), 2001/02:Sf216 yrkande 14 samt 2000/01:U510 yrkande 4 besvarade med vad utskottet anfört.

Reservation 18 (kd)
Reservation 19 (fp)

11. Vissa sakfrågor

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:K88 yrkande 11 besvarad med vad utskottet anfört. Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K428 yrkande 4, 2001/02:K88 yrkandena 3 och 5 samt 2000/01:U507 yrkande 1.

Reservation 20 (v, mp)

12. Svensk strategi för EU:s framtidsfrågor

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:K85 yrkande 1, 2001/02:K86 yrkandena 1, 3 och 6, 2001/02:K87 (delvis) samt 2001/02:U301 yrkande 6 besvarade med vad utskottet anfört. Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K268, 2001/02:K427 yrkande 7 samt 2001/02:K369 yrkande 5.

Reservation 21 (v, mp)

13. Folkomröstningar, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:K88 yrkande 1 samt 2001/02:K369 yrkande 4 (delvis) besvarade med vad utskottet anfört. Riksdagen avslår motion 2000/01:U507 yrkande 2.