EU:s regeringskonferens 1996

Utrikesutskottets betänkande 1995/96:UU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 mars 1996

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1996-03-05
Justering: 1996-03-07
Betänkande 1995/96:UU13

Alla beredningar i utskottet

1996-03-05, 1996-02-22, 1996-02-13, 1996-02-08

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1996-03-28
4

Beslut

Beslut: 1996-03-29

Protokoll med beslut