Explosiva varor - Tullverkets befogenheter vid inre gräns

Skatteutskottets bet 2016/17:SkU33

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 2017

Beslut

Tullverket ska få kontrollera införsel av explosiva varor (SkU33)

Tullverket ska få befogenheter att kontrollera införsel av explosiva varor från andra EU-länder. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

I dag får Tullverket kontrollera och vidta vissa åtgärder för olaglig införsel av bland annat vapen och kemiska ämnen som kan användas för att tillverka sprängämnen. Med ändringarna omfattas även explosiva varor, till exempel handgranater. Förslaget innebär också att Tullverket kan vägra lämna ut och även förstöra de varorna.

De nya reglerna ska börja gälla den 1 november 2017.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-06-01
Justering: 2017-06-08
Trycklov: 2017-06-09
Reservationer 2
bet 2016/17:SkU33

Tullverket ska få kontrollera införsel av explosiva varor (SkU33)

Tullverket ska få befogenheter att kontrollera införsel av explosiva varor från andra EU-länder. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

I dag får Tullverket kontrollera och vidta vissa åtgärder för olaglig införsel av bland annat vapen och kemiska ämnen som kan användas för att tillverka sprängämnen. Med ändringarna omfattas även explosiva varor, till exempel handgranater. Förslaget innebär också att Tullverket kan vägra lämna ut och även förstöra de varorna.

De nya reglerna ska börja gälla den 1 november 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-06-14
Debatt i kammaren: 2017-06-15
4

Beslut

Beslut: 2017-06-15
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 15 juni 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Explosiva varor - Tullverkets befogenheter vid inre gräns

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen med den ändringen att 3 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2016/17:169 och avslår motion

2016/17:3721 av Olle Felten och David Lång (båda SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 68 0 0 15
SD 0 38 0 9
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 16 0 0 5
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 0 2 0 1
Totalt 254 40 0 55


2. Stärkt personskydd och ökad gränsskyddsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3721 av Olle Felten och David Lång (båda SD) yrkandena 2 och 3.

Reservation 2 (SD)