Extra ändringsbudget för 2019 - Sänkt moms på e-publikationer samt ändrad användning av vissa anslag

Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU36

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 maj 2019

Beslut

Sänkt moms på e-publikationer och ändrad användning av anslag (FiU36)

Det blir samma moms på e-böcker och vanliga böcker

En e-bok är en bok som man kan läsa
på till exempel en dator, läsplatta
eller mobiltelefon.

Moms är en skatt som vi alla betalar
när vi köper något.

I dag har E-böcker högre moms än vanliga böcker.
Men nu ska momsen på e-böcker sänkas
så att den är lika hög som på vanliga böcker.
Det har riksdagen bestämt.

Momsen på e-böcker kommer att bli lägre
från den 1 juli 2019.

Regeringen har föreslagit sänkt moms på e-publikationer från 25 till 6 procent. Det innebär att e-publikationer får samma skattesats som böcker, tidningar, tidskrifter och liknande. Produkter som mest består av reklam, rörlig bild eller musik omfattas inte av skattesänkningen. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2019. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om ändrad beräkning av inkomsterna i statens budget för 2019. Förslaget om sänkt moms innebär att statens budget och den offentliga sektorns sparande försämras med ca 0,2 miljarder kronor 2019. Prognosen för inkomsterna i statens budget har sammanlagt minskats med 3,9 miljarder kronor för 2019.

Riksdagen sa vidare ja till regeringens förslag om ändrad användning av anslagen för Jämställdhetsmyndigheten och Delegationen mot segregation. Det innebär att myndigheterna inte avvecklas, utan att anslagen får användas till respektive myndighets utgifter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-04-25
Justering: 2019-05-02
Trycklov: 2019-05-02
Reservationer 1
Betänkande 2018/19:FiU36

Alla beredningar i utskottet

2019-04-25, 2019-04-23

Sänkt moms på e-publikationer och ändrad användning av anslag (FiU36)

Regeringen vill sänka momsen på e-publikationer från 25 till 6 procent. Det innebär att e-publikationer får samma skattesats som böcker, tidningar, tidskrifter och liknande. Produkter som mest består av reklam, rörlig bild eller musik omfattas inte av skattesänkningen. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2019. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändrad beräkning av inkomsterna i statens budget för 2019. Förslaget om sänkt moms innebär att statens budget och den offentliga sektorns sparande försämras med ca 0,2 miljarder kronor 2019. Prognosen för inkomsterna i statens budget har sammanlagt minskats med 3,9 miljarder kronor för 2019.

Finansutskottet föreslår vidare att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändrad användning av anslagen för Jämställdhetsmyndigheten och Delegationen mot segregation. Det innebär att myndigheterna inte avvecklas, utan att anslagen får användas till respektive myndighets utgifter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-06
Debatt i kammaren: 2019-05-07
4

Beslut

Beslut: 2019-05-08
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 8 maj 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Extra ändringsbudget för 2019 - Sänkt moms på e-publikationer samt ändrad användning av vissa anslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Sänkt moms på e-publikationer
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:73 punkt 1.

Ändrad beräkning av inkomsterna i statens budget för 2019
Riksdagen godkänner den ändrade beräkningen av inkomsterna i statens budget för 2019 enligt regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:73 punkt 2.

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
Riksdagen
   a) godkänner regeringens förslag till ändrad användning av anslaget 3:2 Jämställdhetsmyndigheten inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering,
   b) godkänner regeringens förslag till ändrad användning av anslaget 4:2 Delegationen mot segregation inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:73 punkterna 3 och 4 samt avslår motion

2018/19:3051 av Elisabeth Svantesson och Jakob Forssmed (M, KD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 0 64 0 6
SD 0 56 0 6
C 28 0 0 3
V 25 0 0 3
KD 0 20 0 2
L 16 0 0 3
MP 11 0 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 173 140 0 36