Extra ändringsbudget för 2020 - Kreditgarantier för lån till företag med anledning av coronaviruset

Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU54

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 april 2020

Beslut

Extra ändringsbudget: Ja till kreditgarantier för lån till företag (FiU54)

Regeringen ska under 2020 få rätt att ställa ut kreditgarantier om sammantaget högst 100 miljarder kronor till svenska kreditinstitut. Garantierna gäller lån till i första hand små och medelstora företag. Anledningen är att många företag har drabbats hårt av inkomstbortfall, försämrad likviditet och svårigheter att få lån på grund av spridningen av det nya coronaviruset.

Enligt regeringen bör den statliga kreditgarantin kunna täcka de mest akuta finansieringsbehoven för företagen. För kreditinstituten innebär förslaget att deras risk vid utlåning minskar.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i statens budget för 2020. Riksgäldskontoret har fått i uppdrag av regeringen att förbereda så att garantiprogrammet omedelbart kan verkställas.

Regeringen får bara lämna extra ändringsbudgetar om den anser att det finns särskilda skäl för det. Coronavirusets effekter på samhället innebär enligt regeringen sådana skäl och riksdagen gör ingen annan bedömning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Extra ändringsbudget: Ja till kreditgarantier för lån till företag (FiU54)

Regeringen ska under 2020 få rätt att ställa ut kreditgarantier om sammantaget högst 100 miljarder kronor till svenska kreditinstitut. Garantierna gäller lån till i första hand små och medelstora företag. Anledningen är att många företag har drabbats hårt av inkomstbortfall, försämrad likviditet och svårigheter att få lån på grund av spridningen av det nya coronaviruset.

Enligt regeringen bör den statliga kreditgarantin kunna täcka de mest akuta finansieringsbehoven för företagen. För kreditinstituten innebär förslaget att deras risk vid utlåning minskar.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i statens budget för 2020. Riksgäldskontoret har fått i uppdrag av regeringen att förbereda så att garantiprogrammet omedelbart kan verkställas.

Regeringen får bara lämna extra ändringsbudgetar om den anser att det finns särskilda skäl för det. Coronavirusets effekter på samhället innebär enligt regeringen sådana skäl och finansutskottet gör ingen annan bedömning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.