Extra ändringsbudget för 2021 - Stöd till företag, medel för vaccinering och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU40

Planerat beslutsdatum: 3 februari 2021

Nästa händelse: Beredning 21 januari 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2021-01-21
Justering: 2021-01-28
Trycklov: 2021-01-28
Betänkande 2020/21:FiU40
3

Debatt

Bordläggning: 2021-02-02
Debatt i kammaren: 2021-02-03
4

Beslut

Beslut: 2021-02-03