Extra ändringsbudget för 2021 - Vissa ändrade regler inom sjukförsäkringen

Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU41

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 4 februari 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-02-11
Justering: 2021-02-25
Betänkande 2020/21:FiU41

Alla beredningar i utskottet

2021-02-11, 2021-02-04
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer