Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda och förstärkta stöd vid korttidsarbete och omställningsstöd för företag med anledning av coronaviruset

Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU44

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 mars 2021

Beslut

Extra ändringsbudget: Förlängda ekonomiska stöd till företag och ett nytt garantistöd till kultur och idrott (FiU44)

Mer pengar till att stödja företag under pandemin

Eftersom coronapandemin fortsätter
har riksdagen bestämt
att staten ska fortsätta att ge pengar
till företag som det går dåligt för ekonomiskt.

Företag som har svårt att tjäna pengar
under pandemin
kan få pengar av staten för att kunna betala sina räkningar.
Det kallas omställningsstöd.
Det kan företagen få fram till sista april.

En del företag har behövt stänga helt
under pandemin
för att regeringen bestämt det.
De företagen kan också få ekonomiskt stöd
fram till sista april.
De kan även få pengar
för att kunna betala löner
till dem som jobbar där.

En del företag
förkortar arbetstiden för sin personal
under pandemin.
Det kallas för korttidspermittering.
De företagen får ekonomiskt stöd från staten
varje månad fram till sista juni.

Riksdagen vill också
att de som ordnar evenemang
som till exempel konserter eller idrottsmatcher
ska kunna få pengar av staten
om evenemangen inte blir av
Till exempel om
smittspridningen fortsätter
eller om vaccineringarna försenas.

Regeringen har föreslagit ytterligare åtgärder på grund av den fortsatta spridningen av covid-19. Det gäller dels förlängningar av ekonomiska stöd till företag, dels en utökad låneram till Folkhälsomyndigheten för att kunna ingå ytterligare avtal om vaccin.

Riksdagen sa delvis ja till regeringens förslag. Förslaget innehåller följande åtgärder.

  • Det förstärkta stödet vid korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) som gäller under perioden januari-mars 2021 förlängs. Regeringen har föreslagit en förlängning till och med april, men riksdagen beslutade att stödet bibehålls till och med juni. Under den perioden fortsätter staten att ta 75 procent av kostnaden. Anslaget till stöd vid korttidsarbete ökar med sammantaget 3,54 miljarder kronor 2021. Förlängningen av stödet ska börja gälla den 29 mars 2021.
  • Anslaget till omställningsstödet ökar med 11,2 miljarder kronor 2021, dels för att förlänga stödet till att även omfatta mars och april 2021, dels för att inkludera lönekostnader i det förstärkta omställningsstödet vid beslut om nedstängning av verksamhet. Skatteverket och Tillväxtverket får också ökade medel för att hantera stöden.
  • Folkhälsomyndighetens låneram utökas till sammanlagt 11 miljarder kronor för att myndigheten ska kunna teckna avtal med nya vaccintillverkare om det blir nödvändigt.

Sammantaget innebär åtgärderna att statens utgifter ökar med 15,5 miljarder kronor 2021.

Riksdagen ser även behov av ett garantistöd till kultur och idrott för att göra det möjligt att planera och förbereda, men också skala ned och ställa in, arrangemang från den 1 juni 2021. Riksdagen uppmanade regeringen genom ett tillkännagivande att återkomma med ett förslag om ett sådant garantistöd. Riksdagen bedömer att 3,5 miljarder kronor bör anslås för garantistödet under 2021.

Tillkännagivandet om garantistöd bygger på ett så kallat utskottsinitiativ från finansutskottet. Det betyder att det är utskottet som tagit initiativ till förslaget. Det kommer inte från en proposition från regeringen eller en motion från en riksdagsledamot.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall proposition, avslag på motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-03-18, 2021-03-22

Extra ändringsbudget: Förslag om förlängda ekonomiska stöd till företag och ett nytt garantistöd till kultur och idrott (FiU44)

Regeringen föreslår ytterligare åtgärder på grund av den fortsatta spridningen av covid-19. Det gäller dels förlängningar av ekonomiska stöd till företag, dels en utökad låneram till Folkhälsomyndigheten för att kunna ingå ytterligare avtal om vaccin.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger delvis ja till regeringens förslag.

Förslaget innehåller följande åtgärder:

  • Det förstärkta stödet vid korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) som gäller under perioden januari-mars 2021 förlängs. Regeringen föreslår en förlängning till och med april, men utskottet föreslår att stödet bibehålls till och med juni. Under den perioden fortsätter staten att ta 75 procent av kostnaden. Anslaget till stöd vid korttidsarbete föreslås öka med sammantaget 3,54 miljarder kronor 2021 med utskottets förslag. Förlängningen av stödet ska börja gälla den 29 mars 2021.
  • Anslaget till omställningsstödet föreslås öka med 11,2 miljarder kronor 2021, dels för att förlänga stödet till att även omfatta mars och april 2021, dels för att inkludera lönekostnader i det förstärkta omställningsstödet vid beslut om nedstängning av verksamhet. Skatteverket och Tillväxtverket får också ökade medel för att hantera stöden.
  • Folkhälsomyndighetens låneram utökas till sammanlagt 11 miljarder kronor för att myndigheten ska kunna teckna avtal med nya vaccintillverkare om det blir nödvändigt.

Regeringens förslag och utskottets förslag till ändringar innebär att statens utgifter ökar med 15,5 miljarder kronor 2021.

Utskottet föreslår också ett garantistöd till kultur och idrott för att göra det möjligt att planera och förbereda, men också skala ned och ställa in, arrangemang från den 1 juni 2021. Finansutskottet föreslår att riksdagen genom ett tillkännagivande uppmanar regeringen att återkomma med ett förslag om ett sådant garantistöd. Utskottet bedömer att 3,5 miljarder kronor bör anslås under 2021.

Förslaget till tillkännagivande om garantistöd är ett så kallat utskottsinitiativ från finansutskottet. Det betyder att det är utskottet som tagit initiativ till förslaget. Det kommer inte från en proposition från regeringen eller en motion från en riksdagsledamot.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.