Extra ändringsbudget för 2023 – Försvarsmateriel till Ukraina

Finansutskottets betänkande 2022/23:FiU38

Planerat beslutsdatum: 23 mars 2023

Nästa händelse: Beredning 21 mars 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång