Familjerätt

Civilutskottets betänkande 2016/17:CU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 mars 2017

Beslut

Skyddet mot barnäktenskap bör förstärkas (CU10)

Riksdagen tycker att det är viktigt att skydda barn mot äktenskap. Därför uppmanar riksdagen regeringen att prioritera arbetet med att stärka skyddet mot barnäktenskap och tvångsäktenskap. Det är ett av fyra tillkännagivanden som riksdagen riktar till regeringen.

Den 1 juli 2014 infördes nya regler som bland annat innebar att det blev ännu svårare att erkänna barnäktenskap och tvångsäktenskap. Regeringen ska ge en utredning i uppdrag att utvärdera lagändringarna, och se om lagen kan skärpas ytterligare. Riksdagen tycker att regeringen bör prioritera det arbetet och snarast återkomma med förslag om lagändringar.

Riksdagens övriga tre tillkännagivanden handlar om att

  • polygama äktenskap bör utredas,
  • barnrättsperspektivet bör stärkas vid vårdnadstvister och att
  • systemet med överförmyndare, gode män och förvaltare bör förbättras.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner med tillkännagivande om barnäktenskap och tvångsäktenskap, om polygama äktenskap, om vårdnad, boende och umgänge samt om överförmyndare, gode män och förvaltare. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

118 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-03-17
Justering: 2017-03-16
Trycklov: 2017-03-17
Reservationer 17
Betänkande 2016/17:CU10

Skyddet mot barnäktenskap bör förstärkas (CU10)

Civilutskottet tycker att det är viktigt att skydda barn mot äktenskap. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska uppmana regeringen att prioritera arbetet med att stärka skyddet mot barnäktenskap och tvångsäktenskap. Det är ett av fyra tillkännagivanden som civilutskottet vill att riksdagen ska rikta till regeringen.

Den 1 juli 2014 infördes nya regler som bland annat innebar att det blev ännu svårare att erkänna barnäktenskap och tvångsäktenskap. Regeringen ska ge en utredning i uppdrag att utvärdera lagändringarna, och se om lagen kan skärpas ytterligare. Utskottet tycker att regeringen bör prioritera det arbetet och snarast återkomma till riksdagen med förslag om lagändringar.

Civilutskottets övriga tre tillkännagivanden handlar om att

  • polygama äktenskap bör utredas,
  • barnrättsperspektivet bör stärkas vid vårdnadstvister och att
  • systemet med överförmyndare, gode män och förvaltare bör förbättras.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-03-21
Debatt i kammaren: 2017-03-22
4

Beslut

Beslut: 2017-03-22
34 förslagspunkter, 29 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 22 mars 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Barnäktenskap och tvångsäktenskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen snarast möjligt bör återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att möjligheten att i undantagsfall erkänna barnäktenskap och tvångsäktenskap begränsas ytterligare, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2015/16:550 av Robert Hannah m.fl. (FP),

2015/16:3099 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 18,

2016/17:1078 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 10 och 11,

2016/17:1360 av Alexandra Anstrell och Lotta Olsson (båda M),

2016/17:1787 av Fredrik Schulte (M),

2016/17:1829 av Robert Hannah m.fl. (L),

2016/17:2255 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD),

2016/17:2345 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 2-5 och

2016/17:3143 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 12.

2. Polygama äktenskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör analysera vad som ligger bakom att så många som ca 300 personer är registrerade i folkbokföringen som gifta med fler än en person och överväga om det finns behov av förtydliganden i lagstiftningen i syfte att säkerställa att polygama äktenskap inte erkänns i Sverige, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:3078 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 28 och

2016/17:3143 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 13.

3. Tillfälliga förordnanden som borgerlig vigselförrättare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1115 av Anette Åkesson (M).

4. Skärpt kontroll av vigselförrättare inom trossamfund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3099 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 17.

Reservation 1 (SD)

5. Rätt för borgerliga vigselförrättare att förrätta vigslar i främmande stater

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1218 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkandena 1 och 2.

6. Formerna för ingående av äktenskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:331 av Bengt Eliasson och Mathias Sundin (båda L).

Reservation 2 (KD)

7. Erkännande av äktenskap mellan personer av samma kön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:812 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 7.

Reservation 3 (V)

8. Betänketid vid äktenskapsskillnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3143 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 4 (M)

9. Giftorättens omfattning vid bodelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3472 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 4.

Reservation 5 (L)

10. Bodelningsförrättningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:898 av Elin Lundgren (S) och

2016/17:1184 av Helena Bouveng (M).

11. Underhåll mellan makar efter äktenskapsskillnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1159 av Catharina Bråkenhielm (S).

12. Makars pensionsrättigheter vid bodelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1211 av Said Abdu (FP) och

2016/17:1722 av Said Abdu (L).

13. Stärkta rättigheter för transpersoner m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:49 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 13 och

2015/16:2703 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 1 76 0 7
SD 43 1 0 3
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 0 0 20 1
L 17 0 0 2
KD 13 0 0 3
- 0 0 1 1
Totalt 215 77 21 36


14. Utredningar om faderskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 79,

2015/16:2569 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 32,

2015/16:2638 av Fredrik Schulte m.fl. (M) i denna del,

2015/16:2899 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 12 i denna del,

2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3,

2016/17:1711 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå (båda S),

2016/17:2372 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2506 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3,

2016/17:3304 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 45 och

2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 86.

15. Talerätt i mål om fastställande av faderskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2899 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 12 i denna del,

2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 37 och

2016/17:2506 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 36.

Reservation 8 (SD)

16. Föräldraskap vid assisterad befruktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2703 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 1,

2015/16:2786 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 6,

2015/16:3211 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 1,

2015/16:3225 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 18,

2016/17:588 av Veronica Lindholm (S) och

2016/17:1079 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 8.

Reservation 9 (M, C, V, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (M, C, V, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 78 0 6
SD 44 0 0 3
MP 22 0 0 3
C 0 19 0 3
V 0 21 0 0
L 0 17 0 2
KD 13 0 0 3
- 1 0 0 1
Totalt 181 135 0 33


17. Adoption

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1204 av Lotta Finstorp och Olof Lavesson (båda M),

2015/16:1231 av Jenny Petersson (M) yrkandena 1 och 2,

2015/16:1252 av Helena Bouveng (M),

2015/16:2313 av Pia Hallström (M),

2015/16:2482 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 11,

2015/16:2668 av Cecilia Widegren (M),

2015/16:2703 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 2,

2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 42,

2015/16:3225 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 19,

2016/17:745 av Boriana Åberg (M),

2016/17:868 av Johan Büser (S) yrkande 1,

2016/17:1120 av Helena Bouveng (M),

2016/17:2100 av Maria Stockhaus (M),

2016/17:2252 av Thomas Finnborg (M),

2016/17:2372 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) yrkande 6,

2016/17:2506 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 41,

2016/17:3112 av Cecilia Widegren (M),

2016/17:3143 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 14,

2016/17:3146 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 12 och

2016/17:3221 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 23.

Reservation 10 (M)
Reservation 11 (SD)

18. Vårdnad, boende och umgänge

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om vad regeringen särskilt bör beakta i det kommande lagstiftningsarbetet med anledning av 2014 års vårdnadsutredning och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2015/16:2482 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 26 och

2015/16:2780 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 3 och

avslår motionerna

2015/16:385 av Barbro Westerholm och Christina Örnebjär (båda FP),

2015/16:509 av Emma Carlsson Löfdahl (FP),

2015/16:848 av Alexandra Völker (S),

2015/16:1030 av Eva-Lena Jansson (S),

2015/16:1038 av Edward Riedl (M),

2015/16:1093 av Anti Avsan (M),

2015/16:1145 av Annika Hirvonen och Stina Bergström (båda MP) yrkandena 1 och 2,

2015/16:1224 av Katarina Brännström (M),

2015/16:2098 av Erik Bengtzboe och Ida Drougge (båda M),

2015/16:2324 av Pia Hallström och Ellen Juntti (båda M),

2015/16:2473 av Gunilla Nordgren och Saila Quicklund (båda M) yrkandena 1 och 2,

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 78,

2015/16:2569 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 31,

2015/16:2638 av Fredrik Schulte m.fl. (M) i denna del,

2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 40 och 41,

2015/16:3211 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 2,

2016/17:107 av Annika Hirvonen Falk och Stina Bergström (båda MP) yrkandena 1 och 2,

2016/17:650 av Barbro Westerholm (L),

2016/17:1530 av Gunilla Nordgren (M),

2016/17:2221 av Phia Andersson och Ann-Christin Ahlberg (båda S),

2016/17:2372 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) yrkandena 4 och 5,

2016/17:2506 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 39 och 40,

2016/17:2680 av Gunilla Nordgren och Saila Quicklund (båda M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2799 av Anders Österberg m.fl. (S),

2016/17:2852 av Tuve Skånberg (KD),

2016/17:3304 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 44,

2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 85 och

2016/17:3472 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 3.

19. Automatisk gemensam vårdnad för ogifta föräldrar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:931 av Rickard Nordin (C),

2015/16:2638 av Fredrik Schulte m.fl. (M) i denna del,

2015/16:2899 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 12 i denna del,

2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 38,

2016/17:354 av Rickard Nordin (C),

2016/17:2372 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) yrkande 3 och

2016/17:2506 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 37.

Reservation 12 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 78 0 0 6
SD 0 44 0 3
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 21 0 0 0
L 17 0 0 2
KD 13 0 0 3
- 0 1 0 1
Totalt 271 45 0 33


20. Barnbalk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2359 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C).

21. Könsneutrala författningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:49 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 9.

Reservation 13 (V)

22. Myndighetsåldern m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1661 av Erik Bengtzboe (M),

2015/16:2910 av Hanna Wigh (SD) och

2016/17:1352 av Hanna Wigh (SD) yrkandena 1 och 2.

23. Underårigas egendom

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1038 av Ida Karkiainen m.fl. (S).

24. Överförmyndare, gode män och förvaltare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen snarast bör ta initiativ till en uppföljning av hur lagstiftningen på området fungerar, och i det sammanhanget bör regeringen även överväga andra förbättringar av systemet med gode män och förvaltare, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:3143 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkandena 1-5 och

2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 48 och

avslår motionerna

2015/16:54 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) yrkandena 1-6,

2015/16:723 av Jan Lindholm (MP),

2015/16:863 av Penilla Gunther (KD),

2015/16:1173 av Eva Lohman och Saila Quicklund (båda M),

2015/16:2050 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 6 och 7,

2015/16:2160 av Lawen Redar (S),

2015/16:2378 av Solveig Zander (C),

2015/16:2400 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 19,

2015/16:2484 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 10,

2015/16:2538 av Kenneth G Forslund (S),

2015/16:2562 av Finn Bengtsson och Sofia Fölster (båda M),

2015/16:2567 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 12,

2016/17:334 av Christina Örnebjär (L),

2016/17:1643 av Kerstin Nilsson och Ann-Christin Ahlberg (båda S) yrkandena 1 och 2,

2016/17:1660 av Eva Lindh m.fl. (S),

2016/17:1668 av Ann-Christin Ahlberg och Kerstin Nilsson (båda S),

2016/17:2034 av Kerstin Lundgren (C),

2016/17:2371 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) yrkandena 6 och 7,

2016/17:2704 av Kenneth G Forslund och Adnan Dibrani (båda S),

2016/17:2757 av Jonas Gunnarsson (S),

2016/17:2971 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 31,

2016/17:3182 av Penilla Gunther (KD) och

2016/17:3472 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 1.

25. Gode män för ensamkommande barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2567 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 11,

2016/17:2650 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M),

2016/17:2973 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 31 och

2016/17:3302 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 18.

Reservation 14 (C)
Reservation 15 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 78 0 0 6
SD 44 0 0 3
MP 22 0 0 3
C 0 19 0 3
V 21 0 0 0
L 17 0 0 2
KD 0 0 13 3
- 1 0 0 1
Totalt 284 19 13 33


26. Dödförklaring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:695 av Amir Adan (M).

27. En översyn av arvsrätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1964 av Hans Rothenberg (M).

28. Laglott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:795 av Boriana Åberg (M),

2015/16:909 av Betty Malmberg (M) och

2015/16:2088 av Erik Bengtzboe och Carl-Oskar Bohlin (båda M).

29. Särkullbarns och efterlevande makes arvsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2159 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S).

30. Arvsrätt för sambor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:923 av Rickard Nordin (C) och

2016/17:352 av Rickard Nordin (C).

31. Registrering av testamenten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:381 av Robert Hannah och Fredrik Malm (båda FP),

2015/16:590 av Emanuel Öz (S) yrkandena 1 och 2,

2015/16:1760 av Gunilla Nordgren (M),

2015/16:2046 av Sara-Lena Bjälkö och Mikael Eskilandersson (båda SD),

2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 50,

2016/17:1527 av Gunilla Nordgren (M),

2016/17:2018 av Robert Hannah m.fl. (L),

2016/17:2372 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) yrkande 10,

2016/17:2506 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 49,

2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 49 och

2016/17:3472 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 5.

Reservation 16 (SD, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (SD, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 78 0 0 6
SD 0 44 0 3
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 21 0 0 0
L 1 16 0 2
KD 0 13 0 3
- 0 1 0 1
Totalt 242 74 0 33


32. Kallelse till bouppteckning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3066 av Mikael Jansson och Robert Stenkvist (båda SD).

33. Ändringar i namnlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:49 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 12.

34. Elektroniska dokument i familjerättsliga sammanhang

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3472 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 17 (L)