Familjerätt

Civilutskottets betänkande 2017/18:CU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 mars 2018

Beslut

Barnäktenskap bör inte kunna erkännas i Sverige (CU8)

Riksdagen tycker inte att nuvarande lagstiftning kring utländska barnäktenskap är tillräcklig. Därför har riksdagen i ett tillkännagivande uppmanat regeringen att återkomma med ett lagförslag som innebär att barnäktenskap aldrig erkänns i Sverige om någon av parterna var under 18 år när någon av dem kom till Sverige.

Riksdagen tycker inte heller att nuvarande lagstiftning kring utländska polygama äktenskap är tillräcklig. Det finns i Sverige drygt 150 personer som är gifta med fler än en person. Riksdagen riktade därför även en uppmaning till regeringen om att utreda hur regelverket kan ändras för att säkerställa att månggifte inte erkänns här.

Riksdagen sa också nej till övriga motionsförslag om familjerätt som behandlades samtidigt.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner med förslag om tillkännagivanden om barnäktenskap respektive polygama äktenskap. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Barnäktenskap bör inte kunna erkännas i Sverige (CU8)

Civilutskottet tycker inte att nuvarande lagstiftning kring utländska barnäktenskap är tillräcklig. Därför föreslår utskottet att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att återkomma med ett lagförslag som innebär att barnäktenskap aldrig erkänns i Sverige om någon av parterna var under 18 år när någon av dem kom till Sverige.

Civilutskottet tycker inte heller att nuvarande lagstiftning kring utländska polygama äktenskap är tillräcklig. Det finns i Sverige drygt 150 personer som är gifta med fler än en person. Utskottet föreslår därför även att riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att utreda hur regelverket kan ändras för att säkerställa att månggifte inte erkänns här.

Civilutskottet föreslår också att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag om familjerätt som behandlades samtidigt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.