Familjerätt

Civilutskottets betänkande 2018/19:CU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 april 2019

Beslut

Utredningar om faderskap bör förenklas (CU7)

Det bör bli enklare för nyblivna ogifta föräldrar att bekräfta vem som är pappa till barnet, bland annat genom en digital bekräftelse inom 14 dagar efter att barnet har fötts. Det anser riksdagen som riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att skynda på med lagändringar om detta.

Riksdagen anser också att regeringen bör gå vidare med att se över möjligheten att registrera testamenten i ett register i offentlig regi, och riktade därför ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Riksdagens tillkännagivanden kommer från motioner som lämnades in under allmänna motionstiden 2018, totalt cirka 50 stycken. Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag om bland annat överförmyndare och gode män samt vårdnad och umgänge.

Utskottets förslag till beslut: Bifall helt eller delvis till motioner med förslag om tillkännagivanden till regeringen om utredningar om faderskap för ogifta respektive testamentsregister. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

47 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-03-26
Justering: 2019-04-02
Trycklov: 2019-04-04
Reservationer 33
Betänkande 2018/19:CU7

Alla beredningar i utskottet

2019-03-26, 2019-03-05

Utredningar om faderskap bör förenklas (CU7)

Det bör bli enklare för nyblivna ogifta föräldrar att bekräfta vem som är pappa till barnet, bland annat genom en digital bekräftelse inom 14 dagar efter att barnet har fötts. Det anser civilutskottet som vill att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att skynda på med lagändringar om detta.

Civilutskottet anser också att regeringen bör gå vidare med att se över möjligheten att registrera testamenten i ett register i offentlig regi, och vill därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Utskottets förslag om tillkännagivanden kommer från motioner som lämnades in under den allmänna motionstiden 2018, totalt cirka 50 stycken. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag om bland annat överförmyndare och gode män samt vårdnad och umgänge.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-09
Debatt i kammaren: 2019-04-10
4

Beslut

Beslut: 2019-04-11
28 förslagspunkter, 23 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 april 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Barnäktenskap, tvångsäktenskap och fullmaktsäktenskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:370 av Amineh Kakabaveh (V) yrkande 2,

2018/19:1119 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 9, 18 och 20 samt

2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 24.

Reservation 1 (SD)

2. Villkoren för borgerliga vigselförrättare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:464 av Arman Teimouri (L) yrkande 1,

2018/19:827 av Johan Andersson m.fl. (S),

2018/19:2352 av Kerstin Lundgren (C),

2018/19:2429 av Mikael Larsson (C) och

2018/19:2558 av Ulrika Heie (C).

3. Rätt för borgerliga vigselförrättare att förrätta vigslar i främmande stater

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1581 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkandena 1 och 2.

4. Betänketid vid äktenskapsskillnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2828 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 2 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 1 59 0 10
SD 54 0 0 8
C 28 0 0 3
V 26 0 0 2
KD 20 0 0 2
L 15 0 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 242 59 0 48


5. Giftorättens omfattning vid bodelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2591 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 13.

Reservation 3 (L)

6. Bodelningsförrättningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1040 av Helena Bouveng (M) och

2018/19:2828 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 4 (M)

7. Utredningar om faderskap för ogifta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om utredningar om faderskap för ogifta och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2018/19:1119 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 3,

2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 17,

2018/19:2591 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 6,

2018/19:2828 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 4 i denna del,

2018/19:2838 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 3,

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 59,

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 82 och

2018/19:2997 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 45 och

avslår motionerna

2018/19:570 av Patrick Reslow (SD),

2018/19:1119 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 4,

2018/19:1435 av Josefin Malmqvist (M) yrkande 2 och

2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 18.

Reservation 5 (SD)

8. Talerätt vid fastställande av faderskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:108 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkande 7 i denna del.

Reservation 6 (SD)

9. Föräldraskap vid assisterad befruktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1435 av Josefin Malmqvist (M) yrkandena 1 och 3,

2018/19:2548 av Rickard Nordin (C) yrkande 2,

2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 9 och

2018/19:2828 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 4 i denna del.

Reservation 7 (M, L)

10. Föräldraskapspresumtion vid ändrad könstillhörighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2591 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 9.

Reservation 8 (L)

11. Föräldraskap vid surrogatarrangemang i utlandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2591 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkandena 2 och 4 samt

2018/19:2828 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (L)

12. Adoptioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1462 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) yrkande 1 och

2018/19:2591 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkandena 7 och 8.

Reservation 11 (L)

13. Vårdnad, boende och umgänge

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:321 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2,

2018/19:758 av Jon Thorbjörnson m.fl. (V) yrkandena 1, 5-7 och 9,

2018/19:1119 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 7,

2018/19:1435 av Josefin Malmqvist (M) yrkandena 5 och 6,

2018/19:1462 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) yrkande 2,

2018/19:1599 av Runar Filper (SD) yrkandena 1, 3 och 4,

2018/19:1629 av Lotta Olsson (M),

2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 23,

2018/19:2003 av Erik Bengtzboe och Ida Drougge (båda M),

2018/19:2137 av Eva Lindh m.fl. (S),

2018/19:2297 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) yrkande 7 i denna del,

2018/19:2591 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 11,

2018/19:2644 av Saila Quicklund (M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2828 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 5,

2018/19:2838 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 1 i denna del och 2 samt

2018/19:2997 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 44.

Reservation 12 (M)
Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (C)
Reservation 15 (V)
Reservation 16 (KD)
Reservation 17 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 1 0 59 10
SD 0 0 54 8
C 0 0 28 3
V 0 26 0 2
KD 0 0 20 2
L 0 0 15 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 100 26 176 47


14. Barnbalk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2267 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 18 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 60 0 0 10
SD 54 0 0 8
C 28 0 0 3
V 26 0 0 2
KD 20 0 0 2
L 0 15 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 287 15 0 47


15. Automatisk gemensam vårdnad för ogifta föräldrar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:108 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkande 7 i denna del,

2018/19:1119 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 5,

2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 19,

2018/19:2548 av Rickard Nordin (C) yrkande 1 och

2018/19:2838 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 1 i denna del.

Reservation 19 (SD)
Reservation 20 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 60 0 0 10
SD 0 54 0 8
C 0 0 28 3
V 26 0 0 2
KD 20 0 0 2
L 15 0 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 220 54 28 47


16. Könsneutral föräldrabalk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2297 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) yrkande 7 i denna del.

17. Överförmyndare, gode män och förvaltare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:282 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1-3,

2018/19:856 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 23 och 24,

2018/19:981 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 16 och 17,

2018/19:1174 av Eva Lindh m.fl. (S),

2018/19:1570 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkandena 1-5,

2018/19:1623 av Gunilla Svantorp (S),

2018/19:2264 av Solveig Zander (C) yrkandena 1-5,

2018/19:2591 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 14 i denna del,

2018/19:2838 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 5 i denna del och

2018/19:2860 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 18.

Reservation 21 (SD)
Reservation 22 (C, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (C, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 60 0 0 10
SD 0 0 54 8
C 0 28 0 3
V 26 0 0 2
KD 20 0 0 2
L 0 15 0 4
MP 11 0 1 4
- 0 0 0 1
Totalt 204 43 55 47


18. Framtidsfullmakter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:945 av Hans Hoff (S) yrkande 1 och

2018/19:2591 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 15.

Reservation 23 (L)

19. Gode män för ensamkommande barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2591 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 14 i denna del,

2018/19:2768 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 11,

2018/19:2838 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 5 i denna del och

2018/19:2922 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 13.

Reservation 24 (C)
Reservation 25 (KD)
Reservation 26 (L)

20. Dödförklaring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2828 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 27 (M)

21. Laglott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1102 av Betty Malmberg (M),

2018/19:1862 av Boriana Åberg (M) och

2018/19:2012 av Erik Bengtzboe (M).

22. Särkullbarns och efterlevande makes arvsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2828 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 28 (M)

23. Arvsrätt för kusiner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1119 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 27.

Reservation 29 (SD)

24. Förverkande av arvsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2591 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 17.

Reservation 30 (L)

25. Arvsrätt i fråga om digitala tillgångar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1119 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 29 och 30.

Reservation 31 (SD)

26. Testamentsregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om ett testamentsregister och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2018/19:1119 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 26,

2018/19:2591 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 16,

2018/19:2828 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 8 och

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 58 och

avslår motion

2018/19:829 av Ingemar Nilsson (S).

27. Underårigas rätt att upprätta testamente

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2009 av Erik Bengtzboe (M).

28. Elektroniska dokument i familjerättsliga sammanhang

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:464 av Arman Teimouri (L) yrkande 2,

2018/19:1119 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 24 och 25 samt

2018/19:2591 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 18.

Reservation 32 (SD)
Reservation 33 (L)