Familjerätt

Civilutskottets bet 2019/20:CU17

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 12 mars 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

53 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-04-02
Justering: 2020-04-21
Trycklov: 2020-04-24
bet 2019/20:CU17

Alla beredningar i utskottet

2020-04-02, 2020-03-12
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer