Familjerätt

Civilutskottets betänkande 2019/20:CU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 maj 2020

Beslut

Regeringen bör se över vårdnadsöverflyttning och adoption för barn i familjehem (CU17)

Frågan om barnets intressen när det gäller barn som är placerade i familjehem har fått mycket uppmärksamhet. I debatten har det ifrågasatts om vårdnadsöverflyttning och adoption är möjligt i den utsträckning som barnets bästa får anses motivera. Mot bland annat den bakgrunden riktar riksdagen ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att ta initiativ till en översyn av reglerna om vårdnadsöverflyttning och adoption vid familjehemsplaceringar.

Riksdagen riktar även ett tillkännagivande till regeringen om att återkomma till riksdagen med ett förslag till skärpt lagstiftning mot utländska polygama äktenskap.

Förslagen om tillkännagivanden kom när riksdagen behandlade motioner om familjerätt. Riksdagen sa nej till övriga motioner på området.

Utskottets förslag till beslut: Bifall helt eller delvis till motioner med tillkännagivande om att regeringen snarast möjligt bör återkomma till riksdagen med ett förslag till skärpt lagstiftning mot utländska polygama äktenskap. Delvis bifall till motioner med tillkännagivande om att regeringen bör ta initiativ till en översyn av reglerna om vårdnadsöverflyttningar och adoption vid familjehemsplaceringar. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2020-03-12, 2020-04-02, 2020-04-16

Regeringen bör se över vårdnadsöverflyttning och adoption för barn i familjehem (CU17)

Frågan om barnets intressen när det gäller barn som är placerade i familjehem har fått mycket uppmärksamhet. I debatten har det ifrågasatts om vårdnadsöverflyttning och adoption är möjligt i den utsträckning som barnets bästa får anses motivera. Mot bland annat den bakgrunden föreslår civilutskottet att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att ta initiativ till en översyn av reglerna om vårdnadsöverflyttning och adoption vid familjehemsplaceringar.

Civilutskottet föreslår också att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att återkomma till riksdagen med ett förslag till skärpt lagstiftning mot utländska polygama äktenskap.

Förslagen om tillkännagivanden kom när utskottet behandlade motioner om familjerätt. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner på området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.