Familjerättsliga frågor, m.m.

LUs betänkande 1998/99:LU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 1999

Beslut

Juridiskt biträde för barn i vårdnads- och umgängestvister (LU18)

Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om möjligheten att ge barn rätt till ett juridiskt biträde i vissa särskilt konfliktfyllda vårdnads- och umgängestvister. Frågan bör bli föremål för särskild uppmärksamhet inom ramen för det utredningsarbete som nu bedrivs med anledning av Europarådets konvention om barnets rättigheter. Ställningstagandet gjordes med anledning av motionsförslag (s).

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-03-09
Justering: 1999-04-15
Betänkande 1998/99:LU18

Alla beredningar i utskottet

1999-03-09

Familjerättsliga frågor (LU18)

Lagutskottet föreslår, med anledning av motionsförslag (s), att riksdagen uttalar att frågan huruvida det ska vara möjligt att förordna juridiskt biträde för barn i vissa särskilt konfliktfyllda vårdnads- och umgängestvister bör bli föremål för särskild uppmärksamhet inom ramen för det utredningsarbete som nu bedrivs med anledning av Europarådets konvention om barnets rättigheter. I övrigt avstyrker utskottet ett tjugotal motioner från allmänna motionstiden 1998 om olika familerättsliga frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-04-28
4

Beslut

Beslut: 1999-04-28

Protokoll med beslut