Familjerättsliga frågor

Civilutskottets bet 2010/11:CU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 2011

Beslut

Nej till motioner om familjerättsliga frågor (CU18)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om familjerättsliga frågor. Skälet är främst tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om faderskap, föräldraskap vid assisterad befruktning, adoption, olika frågor om vårdnad, umgänge, god man för ensamkommande flyktingbarn, barns skuldsättning, former och åldersgräns för att ingå äktenskap, namnlagen, vissa arvsrättsliga frågor och frågor om testamente.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

55 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-03-03
Justering: 2011-03-29
Betänkande publicerat: 2011-04-05
Trycklov: 2011-04-05
Reservationer 14
bet 2010/11:CU18

Nej till motioner om familjerättsliga frågor (CU18)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om familjerättsliga frågor. Skälet är främst tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om faderskap, föräldraskap vid assisterad befruktning, adoption, olika frågor om vårdnad, umgänge, god man för ensamkommande flyktingbarn, barns skuldsättning, former och åldersgräns för att ingå äktenskap, namnlagen, vissa arvsrättsliga frågor och frågor om testamente.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-04-14
4

Beslut

Beslut: 2011-04-27
30 förslagspunkter, 24 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 27 april 2011

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utredningar om faderskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C211, 2010/11:C252, 2010/11:C266 och 2010/11:C309 yrkande 1.

Reservation 1 (S)

2. Talerätt i mål om fastställande av faderskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:C254.

Reservation 2 (S, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0102010
M98009
MP21004
FP20004
C20003
SD01901
V13303
KD17002
Totalt189124036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Talerätt i mål om hävande av faderskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:C364.

4. Föräldraskap vid assisterad befruktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:So440 yrkande 2, 2010/11:So543 yrkande 3 och 2010/11:So583 yrkandena 1, 2 och 4.

Reservation 3 (MP)
Reservation 4 (V)

5. Adoption

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:So396 yrkande 4 och 2010/11:So501 yrkande 1.

6. Översyn av vårdnadsreglerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C218, 2010/11:C228, 2010/11:C308, 2010/11:C333 yrkande 2 och 2010/11:C337.

7. Riskbedömningar vid vårdnadstvister m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C221 yrkandena 1 och 2 samt 2010/11:C314 yrkande 1.

8. Särskilt förordnad vårdnadshavare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:C286.

9. Fler än två vårdnadshavare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju401 yrkande 12, 2010/11:C304 yrkande 1 och 2010/11:So543 yrkande 4.

Reservation 5 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1011010
M99008
MP02104
FP20004
C19004
SD20000
V01603
KD17002
Totalt27638035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Automatisk gemensam vårdnad för ogifta föräldrar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C245, 2010/11:C309 yrkande 2, 2010/11:C328 och 2010/11:C333 yrkande 1.

Reservation 6 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0102010
M99008
MP21004
FP20004
C20003
SD20000
V01603
KD17002
Totalt197118034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Beslutanderätten vid gemensam vårdnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C342 och 2010/11:So543 yrkande 35.

Reservation 7 (MP, V)

12. Samarbetssamtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:C325 yrkande 2.

13. Juridiskt biträde för barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C236, 2010/11:C326, 2010/11:So257 yrkande 2 och 2010/11:So543 yrkande 30.

Reservation 8 (S, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (S, MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0102010
M99008
MP02104
FP20004
C20003
SD20000
V01603
KD17002
Totalt176139034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


14. Olovligt bortförda barn i internationella förhållanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:C221 yrkandena 3 och 4.

15. Umgängesrätt för biologisk förälder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:C325 yrkande 1 i denna del.

16. Umgänge med annan än biologisk förälder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C278, 2010/11:C304 yrkande 2 och 2010/11:C325 yrkande 1 i denna del.

Reservation 9 (MP)

17. God man för ensamkommande flyktingbarn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C204 yrkandena 1 och 2, 2010/11:C348, 2010/11:Sf205 yrkande 5 och 2010/11:Sf338 yrkande 2.

Reservation 10 (MP, V)

18. Barns skuldsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:C214.

Reservation 11 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0102010
M99008
MP21004
FP20004
C20003
SD20000
V01603
KD17002
Totalt197118034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


19. Barnbalk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C276 och 2010/11:C373.

20. Formerna för ingående av äktenskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:C288.

21. Ersättning till vigselförrättare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C238 och 2010/11:C372.

Reservation 12 (S)

22. 18-årsgräns för ingående av äktenskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju287 yrkande 7 och 2010/11:C369.

Reservation 13 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1020010
M98009
MP20005
FP20004
C20003
SD20000
V01603
KD17002
Totalt29716036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


23. Så kallade flersamma förhållanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:C235.

24. Ändringar i namnlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C208, 2010/11:C257, 2010/11:C267, 2010/11:C344 och 2010/11:So493 yrkande 3.

25. Retroaktiva namnbyten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju401 yrkande 19 och 2010/11:So493 yrkande 2.

26. Särkullbarns och efterlevande makes arvsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C207, 2010/11:C262 och 2010/11:C353.

27. Arvsrätt för kusiner m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C319 och 2010/11:C334.

28. Sambors arvsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:C291.

29. Registrering av testamenten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:C212.

Reservation 14 (S)

30. Om rätt att göra testamente

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:C354.