Fastighetsrätt

Civilutskottets betänkande 2017/18:CU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 april 2018

Beslut

Nej till motioner om fastighetsrätt (CU18)

Riksdagen sa nej till ett 60-tal förslag i motioner om fastighetsrätt. Anledningen är bland annat att arbete pågår inom flera av frågorna som förslagen handlar om. Motionerna handlar bland annat om störningsservitut, arrende, tomträtt och andelstal i vägsamfälligheter.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

53 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-02-27
Justering: 2018-03-27
Trycklov: 2018-04-06
Reservationer 14
Betänkande 2017/18:CU18

Nej till motioner om fastighetsrätt (CU18)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett 60-tal förslag i motioner om fastighetsrätt. Anledningen är bland annat att arbete pågår inom flera av frågorna som förslagen handlar om. Motionerna handlar bland annat om störningsservitut, arrende, tomträtt och andelstal i vägsamfälligheter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-10
Debatt i kammaren: 2018-04-11
4

Beslut

Beslut: 2018-04-11
13 förslagspunkter, 8 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 april 2018

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Störningsservitut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:24 av Emma Carlsson Löfdahl (L),

2016/17:1104 av Finn Bengtsson och Hans Rothenberg (båda M),

2016/17:2431 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1,

2016/17:2916 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1,

2017/18:214 av Emma Carlsson Löfdahl (L),

2017/18:1274 av Finn Bengtsson och Hans Rothenberg (båda M),

2017/18:2295 av Markus Wiechel (SD) yrkande 5,

2017/18:2751 av Krister Hammarbergh (M) och

2017/18:3272 av Roger Richtoff och Robert Stenkvist (båda SD).

2. Arrende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1528 av Gunilla Nordgren (M),

2016/17:1821 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 11,

2016/17:2435 av Markus Wiechel (SD),

2016/17:3142 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 3,

2016/17:3173 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 2,

2017/18:3216 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 2,

2017/18:3338 av Markus Wiechel (SD) och

2017/18:3345 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)

3. Tomträtt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1554 av Lars-Arne Staxäng och Finn Bengtsson (båda M) yrkande 2,

2017/18:2830 av Lars-Arne Staxäng och Finn Bengtsson (båda M) yrkande 1 och

2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 19.

Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 70 0 0 13
SD 36 0 0 7
MP 20 0 0 5
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 13 0 0 6
KD 0 13 0 3
- 4 0 0 3
Totalt 275 13 0 61


4. Andelstal i vägsamfälligheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:347 av Anders Åkesson och Ola Johansson (båda C),

2016/17:1821 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 12,

2016/17:2984 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) yrkande 1,

2016/17:3119 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 13,

2017/18:257 av Anders Åkesson och Ola Johansson (båda C),

2017/18:516 av Lars Beckman (M),

2017/18:2000 av Sten Bergheden (M),

2017/18:2690 av Patrik Björck m.fl. (S),

2017/18:3233 av Cecilia Widegren (M),

2017/18:3484 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) yrkande 1,

2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 27 och

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 19.

Reservation 4 (M, C, L, KD)
Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 0 70 0 13
SD 0 0 36 7
MP 20 0 0 5
C 0 19 0 3
V 18 0 0 3
L 0 13 0 6
KD 0 13 0 3
- 0 0 4 3
Totalt 133 115 40 61


5. Rätt att anordna cykelvägar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:804 av Lotta Finstorp (M),

2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 45 och

2017/18:3580 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 44.

Reservation 6 (L)

6. Expropriationsersättning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:344 av Anders Åkesson och Peter Helander (båda C),

2016/17:1434 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C) yrkande 4,

2016/17:1821 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 10,

2016/17:2011 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C) yrkande 4,

2016/17:3142 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 6,

2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 43,

2017/18:245 av Anders Åkesson och Peter Helander (båda C),

2017/18:255 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C) yrkande 4,

2017/18:3216 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 5,

2017/18:3580 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 46 och

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 3.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (C)
Reservation 10 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 2 18
M 0 0 70 13
SD 1 0 35 7
MP 19 0 1 5
C 0 19 0 3
V 18 0 0 3
L 0 0 13 6
KD 13 0 0 3
- 0 0 4 3
Totalt 144 19 125 61


7. Skymmande vegetation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:109 av Jonas Eriksson (MP).

8. Förköpslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1139 av Mathias Tegnér (S),

2016/17:1736 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 4,

2016/17:2819 av Niklas Karlsson m.fl. (S) och

2017/18:2344 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 7.

Reservation 11 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 70 0 0 13
SD 36 0 0 7
MP 20 0 0 5
C 19 0 0 3
V 0 18 0 3
L 13 0 0 6
KD 13 0 0 3
- 4 0 0 3
Totalt 270 18 0 61


9. Jordförvärvslagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:268 av Dennis Dioukarev (SD),

2017/18:270 av Staffan Danielsson och Solveig Zander (båda C),

2017/18:3426 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 23 och

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 34.

Reservation 12 (C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 70 0 0 13
SD 36 0 0 7
MP 20 0 0 5
C 0 19 0 3
V 18 0 0 3
L 13 0 0 6
KD 0 13 0 3
- 4 0 0 3
Totalt 256 32 0 61


10. Lagfartskapning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:556 av Olle Felten och David Lång (båda SD).

11. Översyn av fastighetsmäklarlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2685 av Cecilia Magnusson (M),

2017/18:74 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1-7 och

2017/18:2344 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 32.

Reservation 13 (V)

12. Fideikommiss

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:904 av Helén Pettersson i Umeå och Sara Karlsson (båda S) och

2016/17:2474 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 17.

Reservation 14 (V)

13. Friköp av historiska arrenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2710 av Peter Jeppsson m.fl. (S).