Fastighetsrätt

Civilutskottets betänkande 2020/21:CU11

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 21 januari 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

42 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-02-23
Justering: 2021-02-25
Trycklov: 2021-03-12
Betänkande 2020/21:CU11

Alla beredningar i utskottet

2021-02-23, 2021-02-11, 2021-01-21
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer