Fastighetsrättsliga frågor

LUs betänkande 2005/06:LU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 januari 2006

Beslut

Motioner om fastighetsrättsliga frågor (LU6)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om fastighetsrättsliga frågor. Skälet är i huvudsak tidigare riksdagsbeslut. Motionerna handlar bland annat om felreglerna i jordabalken och vissa arrendefrågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2005-11-08, 2005-11-17

Motioner om fastighetsrättsliga frågor (LU6)

Lagutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om fastighetsrättsliga frågor. Skälet är i huvudsak tidigare riksdagsbeslut. Motionerna handlar bland annat om felreglerna i jordabalken och vissa arrendefrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.