Filmfrågor

Kulturutskottets betänkande 1997/98:KrU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 maj 1998

Beslut

Filmfrågor (KrU16)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden om bl.a. ett nytt filmavtal, stöd för visning av 16-mm-film, inrättande av utvecklingsfond för filmproduktion och en utvärdering av konsekvenserna av momsen på biobiljetter.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-04-15
Justering: 1998-04-23
Betänkande 1997/98:KrU16

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-05-13
4

Beslut

Beslut: 1998-05-13

Protokoll med beslut