Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor

Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 mars 2017

Beslut

Ny skrivelse om finansiell och monetär stabilitet behövs (FiU22)

Regeringen borde regelbundet lämna en skrivelse till riksdagen som handlar om Internationella valutafondens (IMF) arbete med frågor som rör finansiell och monetär stabilitet. Skrivelsen bör också beröra andra internationella finansiella institutioners arbete med dessa frågor. Riksdagen uppmanade regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Redan i dag lämnar regeringen en skrivelse om IMF, Världsbanksgruppen och de regionala utvecklings- och investeringsbankerna till riksdagen. Innehållet i den skrivelsen är dock under omgörning och därför anser riksdagen att en ny skrivelse behövs som specifikt behandlar finansiell och monetär stabilitet.

Riksdagen sa nej till de motionsförslag som behandlades samtidigt.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottsinitiativet. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

37 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-02-28
Justering: 2017-03-16
Trycklov: 2017-03-17
Reservationer 9
Betänkande 2016/17:FiU22

Ny skrivelse om finansiell och monetär stabilitet behövs (FiU22)

Regeringen borde regelbundet lämna en skrivelse till riksdagen som handlar om Internationella valutafondens (IMF) arbete med frågor som rör finansiell och monetär stabilitet. Skrivelsen bör också beröra andra internationella finansiella institutioners arbete med dessa frågor. Finansutskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta i ett tillkännagivande. Förslaget är ett utskottsinitiativ.

Redan i dag lämnar regeringen en skrivelse om IMF, Världsbanksgruppen och de regionala utvecklings- och investeringsbankerna till riksdagen. Innehållet i den skrivelsen är dock under omgörning och därför anser finansutskottet att en ny skrivelse behövs som specifikt behandlar finansiell och monetär stabilitet.

Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till de motionsförslag som behandlades samtidigt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-03-21
Debatt i kammaren: 2017-03-22
4

Beslut

Beslut: 2017-03-22
9 förslagspunkter, 5 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 22 mars 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ny skrivelse om finansiell och monetär stabilitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om behovet av en ny regelbunden skrivelse om IMF:s och andra internationella finansiella institutioners arbete med frågor som rör finansiell och monetär stabilitet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.


2. Kapitaltäckning och risktagande i banker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:79 av Johan Nissinen (SD),

2016/17:544 av Anders Schröder (MP) yrkandena 1-3 och

2016/17:585 av Susanne Eberstein (S).

3. Makrotillsyn och frågor om hushållens skuldsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:267 av Dennis Dioukarev (SD),

2016/17:273 av Dennis Dioukarev (SD),

2016/17:1203 av Jan R Andersson (M),

2016/17:1639 av Yilmaz Kerimo (S),

2016/17:1845 av Elisabeth Svantesson (M),

2016/17:2407 av Mikael Eskilandersson och Sara-Lena Bjälkö (båda SD),

2016/17:2444 av Olle Felten m.fl. (SD) yrkandena 1-4 och

2016/17:2455 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 78 0 0 6
SD 0 44 0 3
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 21 0 0 0
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 1 0 1
Totalt 269 45 0 35


4. EU:s bankunion och bankstrukturfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:732 av Ulla Andersson m.fl. (V) yrkandena 1, 8 och 9 samt

2016/17:1077 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 8.

Reservation 2 (V)
Reservation 3 (L)

5. Kontanthantering och betaltjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:620 av Maria Strömkvist m.fl. (S),

2016/17:865 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 34,

2016/17:888 av Krister Örnfjäder (S),

2016/17:2474 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 7 och 8,

2016/17:2591 av Olle Felten och Anna Hagwall (båda SD) yrkandena 1-4 och

2016/17:2820 av Peter Persson och Erik Ezelius (båda S).

Reservation 4 (C)
Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 78 0 0 6
SD 44 0 0 3
MP 22 0 0 3
C 0 0 19 3
V 0 21 0 0
L 17 0 0 2
KD 13 0 0 3
- 1 0 0 1
Totalt 276 21 19 33


6. Konkurrens och transparens på finansmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:108 av Jonas Eriksson (MP) yrkandena 1 och 2,

2016/17:387 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S),

2016/17:732 av Ulla Andersson m.fl. (V) yrkandena 2-7,

2016/17:1136 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson (båda S),

2016/17:1481 av Boriana Åberg (M),

2016/17:2933 av Mikael Eskilandersson och Jonas Millard (båda SD),

2016/17:2987 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C),

2016/17:3035 av Per Åsling och Anders Åkesson (båda C) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:3128 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 77 0 7
SD 44 0 0 3
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 0 0 21 0
L 17 0 0 2
KD 13 0 0 3
- 1 0 0 1
Totalt 217 77 21 34


7. Regelverk och tillsyn inom finansmarknadsområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:876 av Hans Hoff (S),

2016/17:1192 av Solveig Zander (C) yrkandena 1-4,

2016/17:3057 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C) yrkande 4 och

2016/17:3263 av Anders Hansson (M).

8. Fakturabedrägerier och inkassoverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1121 av Helena Bouveng och Mats Green (båda M),

2016/17:1182 av Mats Green m.fl. (M) och

2016/17:2309 av Johnny Skalin (SD).

Reservation 8 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 78 0 0 6
SD 0 44 0 3
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 21 0 0 0
L 17 0 0 2
KD 13 0 0 3
- 0 1 0 1
Totalt 270 45 0 34


9. Frågor om SBAB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1005 av Sotiris Delis (M),

2016/17:2472 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 1-3 och

2016/17:2745 av Erik Bengtzboe (M).

Reservation 9 (V)