Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor

Finansutskottets bet 2017/18:FiU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 mars 2018

Beslut

Skrivelse om Internationella valutafondens verksamhet har granskats (FiU22)

Finansutskottet har granskat en skrivelse från regeringen om verksamheten i Internationella valutafonden (IMF). Skrivelsen är en följd av ett tillkännagivande 2017 då riksdagen uppmanade regeringen att lämna en särskild skrivelse som redovisar arbetet inom IMF och andra internationella finansiella institutioner där Sverige är medlem. Utskottet välkomnar skrivelsen och håller med regeringen om att det är viktigt att värna ett starkt IMF med tillräckliga resurser för att främja global finansiell stabilitet och att IMF i sin verksamhet tar lärdomar från tidigare finanskriser samt bygger kapacitet för att hantera nya riskområden. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagen sa nej till 77 förslag i motioner inom området finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor och hänvisar till att det pågår arbete i flera av frågorna som tas upp i motionerna. Motionerna handlar bland annat om hushållens skuldsättning, kontanthantering och betaltjänster samt struktur och konkurrens på bank- och finansmarknaden.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna, avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

56 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-02-27
Justering: 2018-03-13
Trycklov: 2018-03-14
Reservationer 12
bet 2017/18:FiU22

Skrivelse om Internationella valutafondens verksamhet har granskats (FiU22)

Finansutskottet har granskat en skrivelse från regeringen om verksamheten i Internationella valutafonden (IMF). Skrivelsen är en följd av ett tillkännagivande 2017 då riksdagen uppmanade regeringen att lämna en särskild skrivelse som redovisar arbetet inom IMF och andra internationella finansiella institutioner där Sverige är medlem. Utskottet välkomnar skrivelsen och håller med regeringen om att det är viktigt att värna ett starkt IMF med tillräckliga resurser för att främja global finansiell stabilitet och att IMF i sin verksamhet tar lärdomar från tidigare finanskriser samt bygger kapacitet för att hantera nya riskområden. Utskottet föreslår därmed att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till 77 förslag i motioner inom området finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor. Utskottet hänvisar till att det pågår arbete i flera av frågorna som tas upp i motionerna. Motionerna handlar bland annat om hushållens skuldsättning, kontanthantering och betaltjänster samt struktur och konkurrens på bank- och finansmarknaden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-20
Debatt i kammaren: 2018-03-21
4

Beslut

Beslut: 2018-03-21
7 förslagspunkter, 4 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 mars 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens skrivelse om verksamheten i IMF 2016 och 2017

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2017/18:52 till handlingarna.

2. Makrotillsyn och frågor om hushållens skuldsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:77 av Sara-Lena Bjälkö och Jonas Millard (båda SD),

2017/18:488 av Olle Felten (SD),

2017/18:540 av Dennis Dioukarev (SD),

2017/18:542 av Dennis Dioukarev (SD),

2017/18:741 av Yilmaz Kerimo (S),

2017/18:1201 av Sotiris Delis (M),

2017/18:1746 av Olle Felten m.fl. (SD) yrkandena 1-4,

2017/18:2290 av Markus Wiechel (SD),

2017/18:2561 av Jan R Andersson (M),

2017/18:3570 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 36 och

2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 47.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 70 0 13
SD 0 0 33 12
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 20 0 0 1
L 15 0 0 4
KD 0 0 15 1
- 0 0 3 2
Totalt 170 70 51 58


3. Kontanthantering och betaltjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:59 av Lars-Axel Nordell och Larry Söder (båda KD),

2017/18:171 av Jeff Ahl (SD),

2017/18:668 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S),

2017/18:762 av Catharina Bråkenhielm (S),

2017/18:1018 av Lotta Finstorp (M),

2017/18:1090 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S),

2017/18:1358 av Peter Persson och Erik Ezelius (båda S),

2017/18:1401 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M),

2017/18:1741 av Olle Felten och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkandena 1-4,

2017/18:1833 av Hannah Bergstedt m.fl. (S),

2017/18:1985 av Hans Rothenberg (M),

2017/18:2637 av Carina Ohlsson och Hillevi Larsson (båda S),

2017/18:2715 av Lars Mejern Larsson och Hans Hoff (båda S),

2017/18:2929 av Sten Bergheden (M),

2017/18:2941 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 11 och 12,

2017/18:2962 av Valter Mutt m.fl. (MP) yrkande 8,

2017/18:3114 av Saila Quicklund (M),

2017/18:3456 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 6 och 7,

2017/18:3741 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 3 och

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 15.

Reservation 4 (C)
Reservation 5 (V)
Reservation 6 (KD)

4. Struktur och konkurrens på bank- och finansmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:92 av Mikael Eskilandersson och Jonas Millard (båda SD),

2017/18:359 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD),

2017/18:597 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S),

2017/18:1148 av Momodou Jallow m.fl. (V) yrkande 1,

2017/18:1180 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2017/18:1238 av Sotiris Delis (M),

2017/18:1399 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson (båda S),

2017/18:1711 av Jan Lindholm (MP),

2017/18:2363 av Boriana Åberg (M),

2017/18:2869 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C) yrkande 4,

2017/18:2941 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 10,

2017/18:2962 av Valter Mutt m.fl. (MP) yrkandena 1, 2, 6 och 7,

2017/18:3264 av Erik Bengtzboe och Ida Drougge (båda M),

2017/18:3405 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 3,

2017/18:3456 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1-5,

2017/18:3499 av Per Åsling och Anders Åkesson (båda C) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3503 av Per Åsling och Peter Helander (båda C),

2017/18:3671 av Sven-Olof Sällström (SD) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3728 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C) och

2017/18:3756 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 2.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (C)
Reservation 10 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 0 70 13
SD 0 33 0 12
MP 21 0 0 4
C 0 0 18 4
V 0 0 20 1
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 0 3 0 2
Totalt 147 36 108 58


5. Finansiell rådgivning och flyttavgifter för pensionsförsäkringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:71 av Markus Wiechel (SD),

2017/18:547 av Dennis Dioukarev (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2017/18:3213 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 20.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 0 70 13
SD 0 33 0 12
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 20 0 0 1
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 0 3 0 2
Totalt 185 36 70 58


6. Regelverket kring penningtvätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2312 av Anders Hansson (M) och

2017/18:2716 av Hans Hoff (S).

7. Kreditupplysning och inkassoverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1564 av Johnny Skalin (SD),

2017/18:2540 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkande 2 och

2017/18:3203 av Mats Green m.fl. (M).