Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor

Finansutskottets bet 2018/19:FiU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 mars 2019

Beslut

Riksdagen har behandlat frågor om finansiell stabilitet och finansmarknad (FiU22)

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om verksamheten i Internationella valutafonden (IMF) och andra finansiella institutioner. Skrivelsen redogör bland annat för institutionernas arbete med finansiell stabilitet. Enligt riksdagen ger skrivelsen en bra bild av verksamheten i institutionerna. Fokus ligger på IMF:s och de övriga institutionernas arbete med den finansiella stabiliteten. Institutionernas insatser på det området har totalt sett minskat under senare år efter den kraftiga ökningen i samband med den globala finanskrisen, vilket är naturligt.

Skrivelsen ger även en god bild av vad som är viktiga framtidsfrågor för institutionerna, exempelvis flyktingströmmar och migration samt klimatförändringar. Därmed lade riksdagen skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagen sa också nej till de motioner från allmänna motionstiden som behandlades samtidigt. Motionerna handlar bland annat om amorteringskrav, kontanthantering och konkurrensen på bankmarknaden.

I betänkandet ingår också stenografiska anteckningar från finansutskottets öppna utfrågning den 5 februari om finansiell stabilitet och effektiviteten i regelverken tio år efter finanskrisen.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

44 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-03-12
Justering: 2019-03-14
Trycklov: 2019-03-18
Reservationer 12
bet 2018/19:FiU22

Alla beredningar i utskottet

2019-03-12, 2019-02-28

Finansutskottet har behandlat frågor om finansiell stabilitet och finansmarknad (FiU22)

Finansutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen om verksamheten i Internationella valutafonden (IMF) och andra finansiella institutioner. Skrivelsen redogör bland annat för institutionernas arbete med finansiell stabilitet. Enligt utskottet ger skrivelsen en bra bild av verksamheten i institutionerna. Fokus ligger på IMF:s och de övriga institutionernas arbete med den finansiella stabiliteten. Institutionernas insatser på det området har totalt sett minskat under senare år efter den kraftiga ökningen i samband med den globala finanskrisen, vilket är naturligt.

Skrivelsen ger även en god bild av vad som är viktiga framtidsfrågor för institutionerna, exempelvis flyktingströmmar och migration samt klimatförändringar. Utskottet föreslår därmed att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till de motioner från allmänna motionstiden som behandlades samtidigt. Motionerna handlar bland annat om amorteringskrav, kontanthantering och konkurrensen på bankmarknaden.

I betänkandet ingår också stenografiska anteckningar från finansutskottets öppna utfrågning den 5 februari om finansiell stabilitet och effektiviteten i regelverken tio år efter finanskrisen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-03-26
Debatt i kammaren: 2019-03-27
4

Beslut

Beslut: 2019-03-27
10 förslagspunkter, 5 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 27 mars 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Verksamheten i IMF, Världsbanksgruppen och regionala utvecklings- och investeringsbanker 2016-2018

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2018/19:35 till handlingarna.

2. Amorteringskravet och andra frågor om makrotillsyn och hushållens skuldsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:346 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1 och 2,

2018/19:630 av Dennis Dioukarev (SD),

2018/19:638 av Dennis Dioukarev (SD),

2018/19:1172 av Ola Möller (S),

2018/19:1237 av Jan R Andersson (M),

2018/19:2031 av Mats Persson m.fl. (L),

2018/19:2428 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 17 och

2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) yrkandena 46 och 47.

Reservation 1 (SD, KD, L)
Reservation 2 (M)
Reservation 3 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 0 1 62 7
SD 0 58 0 4
C 0 0 28 3
V 28 0 0 0
KD 0 22 0 0
L 0 18 0 1
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 135 99 90 25


3. Villkoren för ägarlägenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 47.

Reservation 4 (KD)

4. Struktur och konkurrens på bank- och finansmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:79 av Mikael Eskilandersson och Angelica Lundberg (båda SD),

2018/19:237 av Tony Haddou m.fl. (V) yrkande 3,

2018/19:1011 av Boriana Åberg (M),

2018/19:1112 av Erik Bengtzboe och Ida Drougge (båda M),

2018/19:1391 av Jonas Eriksson och Janine Alm Ericson (båda MP) yrkandena 1 och 2,

2018/19:1773 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S) yrkande 2,

2018/19:1808 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S),

2018/19:1917 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C) yrkande 4,

2018/19:2395 av Magnus Ek (C),

2018/19:2491 av Per Åsling och Anders Åkesson (båda C) yrkandena 1-3,

2018/19:2524 av Per Åsling och Peter Helander (båda C),

2018/19:2783 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 8,

2018/19:2815 av Pål Jonson (M) och

2018/19:2940 av Rebecka Le Moine (MP) yrkandena 2-4.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 1 62 0 7
SD 58 0 0 4
C 29 0 0 2
V 0 0 28 0
KD 22 0 0 0
L 18 0 0 1
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 235 62 28 24


5. Medlemskap i europeiska bankunionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 9.

Reservation 7 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 63 0 0 7
SD 58 0 0 4
C 28 0 0 3
V 28 0 0 0
KD 22 0 0 0
L 0 18 0 1
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 306 18 0 25


6. Kontanthantering och betaltjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:745 av Hillevi Larsson (S),

2018/19:1143 av Dag Larsson m.fl. (S),

2018/19:1181 av Peter Persson och Erik Ezelius (båda S),

2018/19:1347 av Jan R Andersson (M) yrkande 2,

2018/19:1503 av Lotta Finstorp (M),

2018/19:1745 av Sten Bergheden (M),

2018/19:1773 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S) yrkande 1,

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 16,

2018/19:2488 av Per Åsling (C),

2018/19:2649 av Saila Quicklund (M) och

2018/19:2735 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 8 (C)
Reservation 9 (KD)

7. Hållbart sparande och gröna obligationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1621 av Mathias Tegnér (S) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 23.

8. Finansiell rådgivning och avgifter för flytt av pensionsförsäkringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:346 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3,

2018/19:626 av Dennis Dioukarev (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:2830 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 10 (M)
Reservation 11 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 0 0 63 7
SD 1 57 0 4
C 29 0 0 2
V 28 0 0 0
KD 22 0 0 0
L 18 0 0 1
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 205 57 63 24


9. Vissa försäkringsrelaterade frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:920 av Anders Hansson (M),

2018/19:1100 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) yrkande 2,

2018/19:1665 av Marléne Lund Kopparklint och Sten Bergheden (båda M) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:2722 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C).

10. Kreditupplysning och betalningsanmärkningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:538 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) och

2018/19:632 av Dennis Dioukarev (SD).

Reservation 12 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 63 0 0 7
SD 0 58 0 4
C 28 0 0 3
V 28 0 0 0
KD 22 0 0 0
L 18 0 0 1
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 266 58 0 25