Finansiella företags uppgifter till Riksgäldskontoret och vissa betaltjänstfrågor

Finansutskottets bet 2019/20:FiU36

Planerat beslutsdatum: 25 mars 2020

Nästa händelse: Beredning 3 mars 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-03-12
Justering: 2020-03-19
Trycklov: 2020-03-20
bet 2019/20:FiU36

Alla beredningar i utskottet

2020-03-12, 2020-03-03
3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-24
Debatt i kammaren: 2020-03-25
4

Beslut

Beslut: 2020-03-25